ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αύξηση κεφαλαίου και διανομή δωρεάν μετοχών προχωρά η Alpha Trust

Την αύξηση του αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά (split) και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ΓΣ της εισηγμένης.
ΑΓΟΡΕΣ

«Ματώνουν» οι τραπεζικές μετοχές με απώλειες σχεδόν 8%

Η διαγραφή τριών τραπεζικών μετοχών από τον βασικό δείκτη της MSCI και η μεταφορά τους στο δείκτη χαμηλής κεφαλαιοποίησης οδηγεί σε σημαντικές εκροές κεφαλαίων. Αυξημένη σήμερα η αξία των συναλλαγών.