ΓΔ: 1464.39 0.46% Τζίρος: 72.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Intracom: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος 0,047/μετοχή

Την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ως άνω μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Η «INTRACOM HOLDINGS» ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2024, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού € 4.180.000,00 (μικτό ποσό), δηλ. ποσού € 0,05, ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Τo ποσό αυτό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 617.848 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και συνεπώς το συνολικό μικτό ποσό του μερίσματος, λόγω της ως άνω προσαύξησης, θα ανέλθει σε 0,0503722776, ανά μετοχή.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται, εφόσον επιβάλλεται, βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε €0,0478536638, ανά μετοχή.

Την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ως άνω μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Δικαιούχοι του μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος χρήσης 2023 ορίζεται η Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζα «ALPHA BANK».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

intrakom-intracom
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμπραξη Intracom Telecom - Computer Solutions για εκσυγχρονισμό νοσοκομείων

Η σύμβαση καλύπτει 37 δημόσια νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους και τη μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω προηγμένων τεχνολογικών λύσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom: Από 8 Ιουλίου η επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ/μετοχή

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 57.684.000,00, διαιρούμενο σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,69, η καθεμία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέκροψ: Διαψεύδει εξαγορά του ποσοστού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από Intracom Properties

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι όταν συντρέχει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της, προβαίνει η ίδια υπεύθυνα στη δημοσιοποίησή του.