Παπουτσάνης

Στο 21,2% το μερίδιο της Truad στην Παπουτσάνης

Η εταιρεία Truad, η οποία διαχειρίζεται ειδικό λογαριασμό της οικογένειας Λεβέντη κατέχει περισσότερες από 5,3 εκατ. μετοχές της Παπουτσάνης

Την αύξηση του μεριδίου που κατέχει στην Παπουτσάνης από 5,5% σε 21,2% η εταιρεία Truad ανακοίνωσε η εισηγμένη. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Truad αποτελεί διαχειρίστρια ειδικού fund το οποίο έχει συσταθεί από την οικογένεια του Γ. Λεβέντη. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας 

Η Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και, κατόπιν της από 21.10.2020 γνωστοποίησης που έλαβε από την Truad Verwaltungs AG, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η Truad Verwaltungs AG στην Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα»), αυξήθηκε από 5,5093% σε 21,2826%.

Πιο συγκεκριμένα, η ελεγχόμενη από την Truad Verwaltungs AG, Thrush Investment Holdings Ltd, απέκτησε στις 21.10.2020, 3.961.982 μετοχές της Εταιρείας και τα αντιστοιχούντα σε αυτές δικαιώματα ψήφου. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Thrush Investment Holdings Ltd στην Εταιρεία αυξήθηκε από 5,5093%  (αντιστοιχούν σε 1.383.856 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) σε 21,2826% (αντιστοιχούν σε 5.345.838 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).

Ακολούθως, συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, η Truad Verwaltungs AG, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Εμπιστεύματος, ελέγχει συνολικά ποσοστό 21,2826% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αντιστοιχούν σε 5.345.838 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) μέσω του ελέγχου της Torval Investment Corp., η οποία ελέγχει την Lavonos Ltd., η οποία με τη σειρά της ελέγχει την Thrush Investment Holdings Ltd, η οποία ελέγχει:

(α) άμεσα 5.047.811 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 20,0961% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(β) έμμεσα, μέσω του ελέγχου της εταιρείας Eagle Enterprises A.E., 298.027 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,1865% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παπουτσάνης: Στις 14/9 ξεκινά η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Η τακτική Γ.Σ. στις 29/07 αποφάσισε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ανά μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παπουτσάνης: Αύξηση 45% στον κύκλο εργασιών το α' εξάμηνο 

Οι υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των επώνυμων προϊόντων, των παραγωγών για τρίτους, αλλά και η αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών αντιστάθμισαν τη μείωση των πωλήσεων προς τη ξενοδοχειακή αγορά.