ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στην απόσχιση του τομέα ψυχαγωγικών πάρκων - λούνα παρκ προχωρά η AVE

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία η απόσχιση εντάσσεται στο πλάνο αποεπένδυσης δραστηριοτήτων οι οποίες είτε δεν σχετίζονται με το στρατηγικό του προσανατολισμό, είτε είναι ζημιογόνες.

Την απόφαση της διοίκησής της να υπάρξει απόσχιση του κλάδου ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα παρκ δημοσιοποίησε η εταιρεία AVE με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AVE A.E.» (εφεξής η  «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 04.02.2021 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης κλάδου της Εταιρείας, που αφορά στην εκμετάλλευση ψυχαγωγικών πάρκων - λούνα παρκ, με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής η  «Απόσχιση Κλάδου»). Η Απόσχιση Κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019, 4548/2018 και 4172/2013, ως ισχύουν.
 
Η ανωτέρω απόφαση εντάσσεται στο πλάνο αποεπένδυσης του Ομίλου από δραστηριότητες οι οποίες είτε δεν σχετίζονται με το στρατηγικό του προσανατολισμό, είτε είναι ζημιογόνες και επικέντρωσης των κεφαλαιακών και λοιπών πόρων του στην περαιτέρω ανάπτυξη του βασικού του, πλέον, εμπορικού πυλώνα  αυτού της διανομής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή του ανωτέρω κλάδου στο κύκλο εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2019 ανήλθε σε 4,86% με ζημιές ευρώ 2,18εκ, ενώ στο εξάμηνο 01.01-30.06.2020 κατήλθε στο 1,3% με ζημιές ευρώ 3,4εκ απόρροια και της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19. Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω απόσχιση  αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Ως ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης για τους σκοπούς της Απόσχισης Κλάδου ορίσθηκε η 31.01.2021.

Η ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδου τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τελικά τη σκοπούμενη Απόσχιση Κλάδου, καθώς και από τη λήψη της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία έγκρισης των αρμοδίων προς τούτο αρχών».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AVE: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης λούνα παρκ

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόσχιση κλάδου, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2525805.