Φώτο: CPI

Αυξημένα κατά 8,5% τα έσοδα της CPI

Στα €16,14 εκατ. διαμορφώθηκαν τα έσοδα της CPI, κατά την οικονομική χρήση 1/7/2018 – 30/6/2019, έναντι €14,85 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5%.

Αύξηση παρουσίασαν τα μεγέθη της CPI κατά την οικονομική χρήση 1/7/2018 – 30/6/2019. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 8,5% και διαμορφώθηκαν σε €16,14 εκατ. έναντι €14,85 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες συνεχίζουν να έχουν σημαντική συμμετοχή τους στο σύνολο των εσόδων, με το ποσοστό να είναι στο 25%.

Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) ανήλθε σε €490 χιλ., έναντι €403 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €95 χιλ. έναντι ζημιών €15 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής της CPI Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: “Οι επενδύσεις που κάνουμε τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να αποδίδουν και αυτό φαίνεται στην ανάπτυξη των εσόδων και στη βελτίωση της κερδοφορίας μας. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να βελτιώσουμε περαιτέρω τα αποτελέσματα της εταιρείας''.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CPI: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται λήγει την 3η Μαρτίου 2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά την λήξη της θητείας του.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Euroxx: Η ΓΣ ενέκρινε την απορρόφηση της «Αττικές Επενδύσεις»

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx λόγω της συγχώνευσης, κατά το συνολικό ποσό €1.802.520,00 με την έκδοση 5.007.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστη, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ της εισηγμένης.