ΓΔ: 908.97 0.38% Τζίρος: 16.47 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:44:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Αύξηση 164% στα κέρδη της ΕΛΒΕ το 2020, ενισχυμένες κατά 22% οι πωλήσεις

Τα προ φόρων κέρδη έφθασαν στο επίπεδο των 2,712 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά να διαμορφώνονται στα 1,882 εκατ. ευρώ και τον όμιλο να αναμένει ισχυρά μεγέθη και για το τρέχον έτος.

Ισχυρά ανοδικά κινήθηκε το σύνολο των μεγεθών της ΕΛΒΕ για το 2020, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της. Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη μετά φόρων ενισχύθηκαν 330,66%, ενώ σε επίπεδο εταιρείες σημείωσαν αύξηση 94,40%. 

Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2021 σημειώνεται ότι η πανδημία δεν έχει επηρεάσει στο ελάχιστο τη λειτουργία του ομίλου, με τη διοίκησή του να εκτιμά ότι και το τρέχον έτος θα είναι κερδοφόρο. 

Η ανακοίνωση του ομίλου

Ο Όμιλος ΕΛΒΕ για την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε 31 Δεκεμβρίου 2020 παρουσίασε:

  • αύξηση σε πωλήσεις κατά 22,13%, που ανήλθαν σε 33,95 εκατ. ευρώ
  • σημαντική αύξηση EBITDA (71,95%) και προ φόρων κερδών (164,84%)
  • ισχυρή άνοδο κατά 330,66% των μετά φόρων κερδών

Η Εταιρεία ΕΛΒΕ για την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε 31 Δεκεμβρίου 2020 παρουσίασε:

  • αύξηση σε πωλήσεις κατά 146,70%, που ανήλθαν σε 15,35 εκατ. ευρώ
  • σημαντική αύξηση EBITDA (103,90%) και προ φόρων κερδών (78,77%)
  • ισχυρή άνοδο κατά 94,40% των μετά φόρων κερδών

Τα βασικότερα οικονομικά αποτελέσματα για τον Όμιλο και την Εταιρεία παρουσιάζονται ακολούθως:

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατήρησαν την ισχυρή χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε 3,22 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι καταθέσεις του
Ομίλου ανήλθαν σε 4,89 εκατ. ευρώ και της Εταιρείας σε 3,69 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός στο τέλος της χρήσης αναλύεται ως εξής:

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα ο Όμιλος έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την διαχείριση των επιπτώσεων της, με μοναδικό γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των ανθρώπων της. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο Εταιρίας δεν επηρεάζονται άμεσα από την εξέλιξη της πανδημίας, οπότε η διοίκηση αναμένει και η τρέχουσα χρήση να είναι κερδοφόρος σε επίπεδο Εταιρίας.

  • Η Εταιρία προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω τις πωλήσεις στο εξωτερικό και ήδη έχει εξασφαλίσει για την τρέχουσα χρήσησυμβόλαια από τη γερμανική αστυνομία, το γερμανικό στρατό και τους γερμανικούς σιδηρόδρομους.
  • Στον τομέα των φωτοβολταϊκών, η Εταιρία έχοντας εξασφαλίσει τη γη, έχει ήδη υποβάλλει αιτήσεις έκδοσης όρων σύνδεσης και αδειών παραγωγής για κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος της τάξεως των 20 MW.
  • Η Εταιρεία θα εξακολουθήσει να προάγει ενέργειες σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης όπως, με την προώθηση πολιτικών φιλικώνπρος το περιβάλλον, ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις ευαισθητοποίησης στα εν λόγω ζητήματα, στις ομάδες ενδιαφέροντος της εταιρείας (προσωπικό, πελάτες , προμηθευτές), απόκτηση νέων και συντήρηση των υφιστάμενων πιστοποιήσεων σε προϊόντα και διαδικασίες και συμμετοχή σε φορείς συνεργασίας και προώθησης πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Η ΕΛΒΕ, ως επίσημος προμηθευτής της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ελληνικού Στρατού, διαθέτει στο κατάστημα προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές και εναρμονισμένα με τους κανόνες έγκυρων πιστοποιήσεων,