ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:04:27 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Alpha Trust

Alpha Trust: Γενική συνέλευση στις 7 Ιουνίου για τη διανομή μερίσματος

Η γενική συνέλευση επίσης θα αποφασίσει για τη δωρεάν διάθεση έως 77.853 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας.

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Alpha Trust, με θέμα μεταξύ άλλων την έγκριση διανομής μερίσματος €0,3426 ανά μετοχή προ φόρων. Η συνέλευση θα γίνει στις 7 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο στην Κηφισιά, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.1.2021-31.12.2021 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας.
 2. Έγκριση διανομής μερίσματος €0,3426 ανά μετοχή προ φόρων - Διάθεση κερδών.
 3. Δωρεάν διάθεση έως 77.853 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.
 4. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4548/2018.
 5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
 6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
 7. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
 9. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2021-31.12.2021.
 10. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α’ εξαμήνου επόμενης χρήσης.
 11. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
 12. Διάφορες ανακοινώσεις.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Από αύριο η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ορίστηκε σε 4,80 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 4ης Ιουλίου 2022 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Από 1η Ιουνίου σε διαπραγμάτευση οι 12.552 νέες μετοχές στο ΧΑ

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.121.091,84 ευρώ διαιρούμενο σε 3.114.144 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (0,36 ευρώ) η κάθε μία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust: Στις 30 Μαΐου η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος για το 2021

Η εταιρεία θα προχωρήσει στη διανομή του εναπομείναντος ποσού ύψους 401.136 ευρώ, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 23.05.2022, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την 30η Μαΐου.