ΓΔ: 1445.29 -0.28% Τζίρος: 19.45 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:28:44 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13ης Δεκεμβρίου 2023 : Αποφάσεις - Aποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 20 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 34.163.613 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000, δηλ. το 40,87% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα επαναπροσδιόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.163.613

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,87%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.163.613

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.163.613 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 0 (0,00%)  

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα εξέλεξε ως Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τον κ Ιωάννη Τσούμα και τις κες Αδαμ. Λάζαρη και Διον. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ως άνω Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

H θητεία της ως άνω νέας Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.163.613

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,87%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.163.613

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.163.613 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 0 (0,00%)  

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ