ΓΔ: 1446.92 -0.17% Τζίρος: 79.74 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Πληρωμή Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2023

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Οκτωβρίου 2023 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,40 Ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2023. Σημειώνεται ότι το ποσό προσωρινού μερίσματος χρήση 2023 που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (2.474.114 μετοχές) οι οποίες δεν δικαιούνται προσωρινού μερίσματος. Κατόπιν τούτου, το μικτό ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 0,409137254  ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,020456863 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α' 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023 διαμορφώνεται σε Ευρώ 0,388680391 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου 2023 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2023.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής:

  1. Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του προσωρινού μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος θα διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το παραπάνω προσωρινό μέρισμα χρήσης 2023 της Εταιρείας μέχρι 31-12-2029) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά  περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στα τηλέφωνα: 210-809 4194 (κ. Ιωάννης Δημάκης), 210-809 4204 (κ. Συμεών Λυμπεράκης) και 210-809 4187 (κα Δήμητρα Καλλιοντζάκη).

 

Μαρούσι, 14 Δεκεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ