ΓΔ: 1460.54 0.57% Τζίρος: 44.75 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:30:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2024 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Η «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2, 4.1.3.2. και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο κτίριο ATHEX, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, Τ.Κ. 104 42 με τα παρακάτω θέματα: 

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 30.800.000, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των 14.000.000 κοινών, ονομαστικών, αδιαίρετων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, από Ευρώ 4,15 σε Ευρώ 1,95 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.
2. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.
3. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.


Επι του πρωτου θέματος και υπο την αίρεση της εγκρίσεως των προτασεων του ΔΣ απο την Έκτακτη Γενική Συνέλευση προτείνονται:

1. ως ημερομηνία αποκοπής (ήτοι, ως ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού ευρώ δύο και είκοσι λεπτών (2,20 €) ανά μετοχή, η Τρίτη 26 Μαρτίου 2024,
2. ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου (ήτοι, ως ημερομηνία κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι της επιστροφής μετρητών -Record Date-) η Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, και
3. ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου η Τρίτη 02 Απριλίου 2024.


Η Πρόσκληση για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα ανωτέρω θα δημοσιευθεί εγκαίρως, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.


(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ