ΓΔ: 1458.52 0.43% Τζίρος: 74.62 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ- ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99-101 Ν.4548/2018

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΦΜ: 094004914, Αρ. ΓΕΜΗ 000251501000

(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018

(Δημοσιοποίηση των Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη)

 

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 15.12.2023, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η χορήγηση,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,  αδείας  για την σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018).

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε έγκριση για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την εταιρεία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (στο εξής «MORE»), σύμφωνα με την οποία:

  1. Η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (123.059.250) της ANEMOS RES HOLDINGS ΑΕ, κυριότητος της Εταιρείας, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος εκατόν είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ  (€123.520.000), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην από 14.12.2023 δεσμευτική προσφορά (η «Προσφορά»). Η σύμβαση αγοραπωλησίας (εφεξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας») θα περιλαμβάνει  συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στην Προσφορά. 
  2. Οι παραπάνω όροι της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτής είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.
  3. Η έγκριση της ως άνω σύμβασης παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η προαναφερόμενη συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της προαναφερόμενης συναλλαγής.

 

Κηφισιά, 18.12 2023

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος_ Συναλλαγή κατ αρθρο 99-101 4548_2018
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ