ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 114 ΤΟΥ Ν.4548/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 114 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 18.12.2023 ολοκληρώθηκε η δωρεάν διάθεση από την Εταιρεία, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, προς συγκεκριμένο εργαζόμενο αυτής, 400 ιδίων, κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018. Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας 2.560,00 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 6,40 ευρώ της 5ης Δεκεμβρίου 2023.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 07.06.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, η επίτευξη των οποίων πιστοποιήθηκε δυνάμει των  από 23.05.2023 και 30.11.2023 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 22.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 57.388 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,84% του συνόλου των μετοχών της.

Κηφισιά, 18 Δεκεμβρίου 2023

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ