ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Πρόσκληση της Performance Technologies ΑΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31/1/2024

Η Performance Technologies ΑΕ προσκαλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 31/1/2024 και ώρα 15:00:00.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και υπό την αίρεση αυτής.
  2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
  3. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Ν. 4706/2020.
  5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων τους, και ορισμός των μελών της που είναι τρίτοι – μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
  7. Παράταση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 60.000, που είχε εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09/09/2021.
  8. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρεία. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής.
  9. Ενημέρωση και συζήτηση για άλλα θέματα.
Πρόσκληση Έκτακτης ΓΣ Performance
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ