ΓΔ: 1459.02 0.46% Τζίρος: 42.36 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:08:35 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

PROFILE A.E.B.E. - Ανακοίνωση για την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και της με αριθμό 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει ότι μετά:

 

(α) την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της μερικής ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την  Α' Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως όπως αναμορφώθηκε (λόγω split της μετοχής) δυνάμει της από 25.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και

 

(β) την από 28.12.2023 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (5.654.882,58 €) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα έξι (24.586.446) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών λεπτών του Ευρώ (0,23 €) εκάστης.

 

Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 24.505.796 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 80.650 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

 

Νέα Σμύρνη, Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ