ΓΔ: 1445.81 -0.01% Τζίρος: 19.17 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:45:43 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 08.01.2024, τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη, υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απέκτησαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, μετοχές της, δυνάμει της από 07.06.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 6,15 ευρώ της ημερομηνίας συναλλαγής:

α) ο κος Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε 3.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 18.450,00 ευρώ

β) ο κος Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απέκτησε 3.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 18.450,00 ευρώ

Η παρούσα γνωστοποίηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει.

Κηφισιά, 09 Ιανουαρίου 2024

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ