ΓΔ: 1449.4 -0.63% Τζίρος: 71.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023

Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2024 - Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»(δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1 περ. 4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ως ισχύει σήμερα), ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2024, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού € 4.180.000,00 (μικτό ποσό), δηλ. ποσού € 0,05, ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Τo ποσό αυτό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 617.848 ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και συνεπώς το συνολικό μικτό ποσό του μερίσματος, λόγω της ως άνω προσαύξησης, θα ανέλθει σε  0,0503722776, ανά μετοχή.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται, εφόσον επιβάλλεται, βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε € 0,0478536638, ανά μετοχή.

Την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ως άνω μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Δικαιούχοι του μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος χρήσης 2023 ορίζεται η Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζα «ALPHA BANK»,  ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η καταβολή του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την ATHEXCSD και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την Τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64, 151 25 Μαρούσι), τηλ. +30 210 6674451.

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, δηλ. μέχρι 31/12/2029, παραγράφονται και περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ