ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

MEVACO Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO ΑΕ.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με  την απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι ο Γεώργιος Γκιωνάκης λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, υψηλού φόρτου εργασίας και αρμοδιοτήτων υψηλής ευθύνης, παραιτήθηκε από την θέση  του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού που πραγματοποιήθηκε την 9.07.2024 έκανε αποδεκτή την ως άνω παραίτηση του Γεωργίου Γκιωνάκη, αποφάσισε τη μη αντικατάστασή του και την συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με δεκαμελή (10μελή) σύνθεση σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του ν.4548/2018 και  τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 23 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ειδικότερα η 10μελής πλέον σύνθεση αυτού έχει ως ακολούθως :

 1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 

3) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

4) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).    

5) Ιωάννης Μπρούτζος του Εμμανουήλ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 

6) Δημήτριος Αντωνίου του Νικολάου , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 

7) Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 

8) Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 

9) Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και 

10) Μαρία Γρατσία του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 

 

Αθήνα 9  Ιουλίου 2024

Για την « MEVACO ΑΕ»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ