ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2023 (Ορθή Επανάληψη)

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΕ ΑΕ " γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Αυγούστου 2023 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως ποσού ευρώ 727.650 και από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 595.350, ήτοι συνολικό μέρισμα  ευρώ 1.323.000 (μικτό ποσό) που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή. Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,02 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,38 Ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD) την Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ" ως ακολούθως:

 

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

 

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ".

 

Τα μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 2594023600, κος Θανάσης Κοσμίδης)

 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 15 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ