ΓΔ: 1446.92 -0.17% Τζίρος: 79.74 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

  

EBIΤDA 8,24 εκ € ΣΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2023 ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

 

Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ εξεδόθη το παρακάτω Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου του 2023.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄ εξαμήνου που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

 

Κατά το Α΄εξάμηνο του 2023 ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατέγραψε μείωση του τζίρου κατά 9,99% έναντι του Α΄εξάμηνο του 2022 και μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ήτοι κέρδη προ φόρων 2,24 εκ. € έναντι κερδών 7,51 εκ. € το Α΄εξάμηνο του 2022, μείωση κατά 70,12% και EBITDA 8,24 εκ.€ έναντι 12,16 εκ.€ το Α΄εξάμηνο του 2022 μείωση κατά 32,20%.

 

 H μείωση της κερδοφορίας όσο και του περιθωρίου κέρδους οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση της τιμής του αλουμινίου και όχι στην μείωση των ποσοτήτων, η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. λόγω της αποτίμησης των αποθεμάτων με υψηλότερη τιμή στις 31/12/2022. Κατά το Α'  εξάμηνο του 2023, η μέση τιμή του μετάλλου σημείωσε μείωση συγκριτικά με τα ιστορικά υψηλά  το Α'  εξάμηνο του 2022. Στο Β'  τρίμηνο του 2023 παρατηρείτε μία σταθεροποίηση της τιμής του αλουμινίου. Επίσης η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται και στο αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος και των πληθωριστικών τάσεων που επικρατούν στην αγορά, που επηρεάζουν αυξητικά τα κόστη και προσδοκούμε ότι θα επανέλθουν σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα. Αξίζει α σημειωθεί ότι η θυγατρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. έχει ασφαλίσει το 40%  των δανείων της με σταθερό επιτόκιο.

 

Α'.  ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

 

­   Οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2023 σε 118,35 εκ € έναντι  131,48 εκ €  το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2022. Μείωση  κατά 9,99% που οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση της τιμής του αλουμινίου και όχι στην μείωση των ποσοτήτων.

 

­   Οι εξαγωγές του Ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2023 σε 68,28 εκ € έναντι 83,33 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Μείωση κατά 18,07%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 57,69% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 50,07 εκ € το Α' εξάμηνο του 2023 έναντι 48,14 εκ € το 2022 αύξηση κατά 4,01%.

 

­   Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2023 σε 8,24 εκ €, έναντι 12,16 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Μείωση κατά 32,20%.

 

­   Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2023 σε κέρδη 2,24 εκ €,  έναντι κερδών 7,51 εκ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Μείωση κατά 70,12%.

 

­   Το Α' εξάμηνο του 2023 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους 2,01 εκ € κέρδη, έναντι κερδών 7,04 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Μείωση κατά 71,48%.

 

Β' Μητρική Εταιρία « ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

 

­   Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2023 σε 2,56 εκ € έναντι 2,76 εκ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Μείωση κατά 7,30%.

 

­   Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 0,08 εκ € κέρδη έναντι ζημιών (0,14) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Μείωση των ζημιών κατά 157,57%.

 

­   Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄ εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε (1,056) εκ € ζημία έναντι ζημίας (1,002) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Αύξηση ζημιών κατά 5,29%.

 

­   Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Α΄ εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε (1,1) εκ € ζημία, έναντι ζημίας (0,93) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Αύξηση ζημιών κατά 19,42%.

 

Η Διοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ υλοποιώντας με συνέπεια και συνέχεια το επενδυτικό πλάνο που έχει σχεδιάσει για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας πέτυχε θετικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το Α΄εξάμηνο του 2023.

 

Κάνοντας αναφορά στην πορεία των επενδύσεων ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό με τα εξής παρακάτω:

 

  • Την έναρξη λειτουργίας το Μάρτιο του 2023, της νέα πρέσας διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως, στο Κουλούρι Λάρισας.

 

  • Την έναρξη της κατασκευής νέου κτιρίου συσκευασίας προϊόντων αλουμινίου 4.850 μ2. στο Κουλούρι Λάρισας.

 

  • Την κατασκευή Φ/Β σταθμού NET METERING ισχύς 2,5 MW της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. στο Κουλούρι Λάρισας, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν το τέλος του έτους.

 

  • Την ολοκλήρωση της ανακατασκευή βιομηχανικού κτιρίου 3.500 μ2. της θυγατρικής εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. στο Κουλούρι Λάρισας.

 

  • Την έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση ρομποτικής αποθήκης της θυγατρικής εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. στο Κουλούρι Λάρισας.

 

  • Την κατασκευή νέας αποθήκης εξαρτημάτων 2.018 μ2. της θυγατρικής εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. στο Κουλούρι Λάρισας.

 

  • Επίσης αναμένονται οι όροι σύνδεσης για 12 ΜW φωτοβολταϊκούς σταθμούς  και  που η επένδυση αυτή θα προχωρήσει άμεσα μιας και υπάρχει η εγκεκριμένη χρηματοδότηση για τα έργα αυτά, που θα έχουνε ως αποτέλεσμα την 100% επάρκεια της εταιρίας σε ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος.

 

 

Η Διοίκηση θέλει να διευκρινίσει το επενδυτικό κοινό, ότι η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου της θυγατρικής εταιρίας «ΕXALCO AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» στην περιοχή Κουλούρι Λάρισας λόγο της πλημμυρικών φαινομένων, έλαβε τέλος, αφού δρομολογήθηκαν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πλέον όλες οι μονάδες του εργοστασίου είναι σε πλήρη λειτουργία 100%.

 

Όσον αφορά την πρόβλεψη για την πορεία του ΟΜΙΛΟΥ στο Β' εξάμηνο του 2023, παρατηρούμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πληθωριστικές τάσεις και  την αύξηση των επιτοκίων,  που έχουν επηρεάσει την ζήτηση στην αγορά. Η Διοίκηση αναμένει το 2ο Εξάμηνο του 2023 να είναι εξίσου κερδοφόρο και ενδεχομένως καλύτερο από το 2ο  Εξάμηνο του 2022, λόγω α) των επιπλέον έργων για φωτοβολταϊκά πάρκα από τη συνήθης δραστηριότητα, β) των επενδύσεων στο εργοστάσιο της ΕΞΑΛΚΟ που προχωράνε με ταχύτατο ρυθμό και γ) η μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ το 2ο Εξάμηνο του 2023,  θα πραγματοποιήσει το 70% των πωλήσεων της.

 

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες του Α' εξαμήνου 2023 θα δημοσιευθούν με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας www.biokarpet.gr  στις 29/9/2023 και την ίδια ημερομηνία στην ιστοσελίδα του ΧΑ.

 

  Λάρισα   29/9/2023

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ