ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πρώτου (A΄) Εξαμήνου της χρήσεως 2023 ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 16.635 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8,61% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο του 2022 (15.316 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 5.248 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 7,93% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2022 (4.862 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.138 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.260 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2022. Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 843 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 676 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2022, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 773 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 595 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2022).


Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 11.396 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,50% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο 2022 (10.906 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 3.684 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 12,16% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2022 (3.285 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 499 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 587 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2022). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 416 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 204 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2022 ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 294 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 160 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2022.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του A΄ Εξαμήνου 2023, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.voyatzoglou.gr/

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ