ΓΔ: 1446.92 -0.17% Τζίρος: 79.74 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2023 Unibios Συμμετοχών

Αύξηση Κύκλου Εργασιών και Ενίσχυση Κερδοφορίας

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α' Εξαμήνου της Χρήσης 2023 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Κατά το Α' Εξάμηνο του 2023, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 47,3% ήτοι από 3.525 χιλ. Ευρώ  σε 5.190 χιλ. Ευρώ.  Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην σημαντική αύξηση των πωλήσεων του θυγατρικού της Ομίλου, Watera International.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2023 σημείωσαν αύξηση κατά 35,5% και διαμορφώθηκαν σε 1.906 χιλ. Ευρώ, έναντι 1.407 χιλ. Ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 36,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στο Α' Εξάμηνο της Χρήσης 2023 αυξήθηκαν κατά 58 χιλ. Ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 94 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 36 χιλ. Ευρώ κατά την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Επίσης, ο όμιλος UNIBIOS, το Α' Εξάμηνο της Χρήσης 2023, επέτυχε συνολικά κέρδη μετά από φόρους (PAT).  ύψους  53 χιλ. Ευρώ, έναντι ζημίας 20 χιλ. Ευρώ κατά την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι την 30η Ιουνίου 2023, τα συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3.036 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 2.753 χιλ. Ευρώ έναντι των συνολικών Ταμειακών Διαθεσίμων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 ύψους 284 χιλ. Ευρώ.

29 Σεπτεμβρίου 2023

 

 

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

 

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω των άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ