ΓΔ: 1482.43 1.23% Τζίρος: 89.73 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 

 

Η εταιρεία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» , γνωστοποιεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του, στις 28ης Σεπτεμβρίου 2023, προέβη στον ορισμό του κ. Ανδρέα Λαζάρου, ως Επικεφαλή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρεί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ιδίως του άρθρου 15 Ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση του μέχρι πρότινος Επικεφαλή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Σέκκα Δημητρίου, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου από την 1/10/2023. Επίσης ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι αποφασίσθηκε  η αντικατάσταση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κου Πρόδρομου Παπαδόπουλου, λόγω συνταξιοδότησης, από τον κ. Γεώργιο Τσιλίκη με Αρ.Αδείας:101124/ Α' Τάξης.

 

Λάρισα 02/10/2023

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ