ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το Επενδυτικό Κοινό ότι, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2023, εξέλεξε ως νέο Μέλος του τον κο Κοπανέλη Γεώργιο του Μιχαήλ, σε αντικατάσταση του  παραιτηθέντος -για προσωπικούς λόγους- Μέλους κου Ζητρίδη Αλέξιου του Γρηγορίου και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους, ήτοι έως 30/6/2027, ημερομηνία η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια και μετά την λήξη της, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Στον κο Κοπανέλη Γεώργιο το Διοικητικό Συμβούλιο απέδωσε την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. διαπιστώνοντας ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και της ανεξαρτησίας του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των Μελών του.

 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της εκλογής του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς ως προς αμφότερα τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του μέλη, επιβεβαιώθηκε ότι εξακολουθούν να μην υφίστανται σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρία, πληρουμένων των κριτηρίων και λοιπών προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

 

Η ως άνω μεταβολή θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με το Νόμο, στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, η οποία θα αποφασίσει περί της απόδοσης της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μέλους στο νέο Μέλος του Δ.Σ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ως ακολούθως:

 

1. Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.

2.Εφραίμογλου Χριστίνα του Μηνά, Αντιπρόεδρος, μη Εκτελεστικό μέλος 

3. Χριστοφυλάκης Παναγιώτης του Απόστολου, Εκτελεστικό μέλος.

4.Αρεταίος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό μέλος.

5. Θεοδώρου Ιπποκράτης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

6. Κόρδα Μαρία του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

7. Κοπανέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

 

Λόγω της ανωτέρω μεταβολής, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 4/10/2023 απόφασή του, όρισε ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κο Κοπανέλη Γεώργιο του Μιχαήλ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Ζητρίδη Αλέξιου του Γρηγορίου.

Η επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μετά την  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτήθηκε την 5/10/2023 σε σώμα όπως ακολούθως:


1.Θεοδώρου Ιπποκράτης του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

2. Κοπανέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

3. Κόρδα Μαρία του Παναγιώτη, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

 

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ