ΓΔ: 1459.73 0.51% Τζίρος: 44.25 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:27:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», (η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, γνωστοποιεί δυνάμει των ενημερώσεων που έλαβε από τους μετόχους της, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΜΑΛΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ, LEYENDA INVESTMENTS LTD και A. MAMALIS INVESTMENTS LTD, REALEST LINK A.E., ότι την 28η Σεπτεμβρίου 2023 επήλθε μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Αύξηση») η οποία αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2023 και συγκεκριμένα:

Ο κ. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατέχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 9.529.044 μετοχές με δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 28,56% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου έναντι 7.863.331 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (33,67% του συνόλου) πριν την Αύξηση. Συγκεκριμένα ο κ. Καρακουλάκης κατέχει άμεσα με 11.110 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 0,03% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, έναντι 7.777 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (0,03% του συνόλου) πριν την Αύξηση. Κατέχει επίσης έμμεσα μέσω α) της εταιρείας LEYENDA INVESTMENTS LTD 9.406.824 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 28,20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, έναντι 7.777.777 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (33,31% του συνόλου) πριν την Αύξηση και β) μέσω της εταιρείας ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 111.110 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν το 0,33% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, έναντι 77.777 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (0,33% του συνόλου) πριν την Αύξηση.

Ο κ. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κατέχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 5.818.519 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 17,45% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, έναντι 5.472.612 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (23,44% του συνόλου) πριν την Αύξηση. Συγκεκριμένα ο κ. Μάμαλης κατέχει άμεσα 5.135.717 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 15,40% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της έναντι 4.669.357 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (21,39% του συνόλου) πριν την Αύξηση. Κατέχει επίσης έμμεσα μέσω της εταιρείας A.MAMALIS INVESTMENTS LTD 682.802 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 2,05% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου έναντι 477.962 μετοχών με δικαίωμα ψήφου (2,05% του συνόλου) πριν την Αύξηση.

Η εταιρεία Realest Link Α.Ε. συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τους κ. Βασίλειο Καρακουλάκη και κ. Αχιλλέα Μάμαλη (ανήκει μετοχικά κατά 50% στον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη και κατά 50% στον κ. Αχιλλέα Μάμαλη), κατέχει 10.975.734 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 32,91% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου έναντι 4.669.357 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (ποσοστό 20,00% του συνόλου) πριν την Αύξηση.

Ο Μέτοχος Zaitech Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, δεδομένου ότι δεν άσκησε τα δικαιώματά του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σύμφωνα με το τρέχον μετοχολόγιο της εταιρείας, κατέχει 1.627.350 μετοχές με δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 4,88% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Πριν την Αύξηση ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ανερχόταν σε 1.627.350 και αντιπροσώπευε το 6,97% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ