ΓΔ: 1446.92 -0.17% Τζίρος: 79.74 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής: «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι, σε εκτέλεση και σύμφωνα με τους όρους της από 12.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της κατ' εξουσιοδότηση αυτής από 02.10.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, την 13.10.2023 διέθεσε δωρεάν, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, στα στελέχη της ίδιας και των θυγατρικών της εταιριών που ειδικώς αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, συνολικά 34.000 ίδιες μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου), συνολικής αξίας €95.540,00, η οποία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €2,81 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

 

Οι ως άνω ίδιες μετοχές, που διατέθηκαν δωρεάν στα ανωτέρω στελέχη με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αποκτήθηκαν από την Εταιρία δυνάμει των από 26.06.2020 και 16.06.2022 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020 και 06.07.2022, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, με μέση τιμή κτήσης €2,31281 ανά μετοχή. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρία κατέχει συνολικά 270.993 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,90% του συνόλου των μετοχών της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13.10.2023_Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ