Φώτο: Shutterstock

Άντλησε 1,3 δισ. το δημόσιο με 12μηνα έντοκα, στο 0,25% το επιτόκιο 

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.888 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,89 φορές. Οριακή αύξηση του επιτοκίου.

Στο 0,25% διαμορφώθηκε η απόδοση στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, οριακά αυξημένη από το 0,24% της προηγούμενης έκδοσης. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.888 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,89 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.             

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, στις 12 μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

ΕΚΤ: Μείωση απόδοσης των 10ετών κρατικών ομολόγων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα

Η εκτίμηση αυτή είναι πιθανότατα συντηρητική, καθώς βασίζεται σε εκτιμήσεις για την ελαστικότητα των αποδόσεων κρατικών ομολόγων σε αγορές με βάση το προηγούμενο πρόγραμμα αγορών κρατικών τίτλων (PSPP).