Φώτο: Cnl

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου προχωρά η CNL CAPITAL

Το δάνειο θα είναι ύψος έως 700.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους με κάλυψη από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου αποφάσισε η εταιρεία CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη εχθές, 4 Φεβρουαρίου 2020, πρόγραμμα όρων εκδόσεως και διαθέσεως κοινού ομολογιακού δανείου έως 700.000 ευρώ.

Το δάνειο θα είναι διάρκειας ενός έτους, με κάλυψη αυτού από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος ομολογιούχων ορίστηκε η CNL AEΔΟΕΕ.

Το ομολογιακό δάνειο, θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας CNL CAPITAL, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Εταιρεία «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.», ανακοινώνει στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και της από της 24 Ιανουαρίου ληφθείσας αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπεγράφη την 4η Φεβρουαρίου 2020 Πρόγραμμα Όρων Εκδόσεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 700.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους, με κάλυψη αυτού από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων ορίστηκε η «CNL A.E.Δ.Ο.Ε.Ε»

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπράγματος ασφαλισμένου, Ομολογιακού Δανείου, θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.»,, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ