ΓΔ: 1422.32 1.30% Τζίρος: 88.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Alpha Trust

Alpha Trust Ανδρομέδα: Στα 6,4 εκατ. τα κέρδη, μέρισμα 0,3 ευρώ/μετοχή

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας κατέγραψε κέρδη της τάξης του 26,41% στη διάρκεια της χρήσης 2023, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 29,95 εκατ.

Θετικό ήταν το 2023 για την Alpha Trust - Ανδρομέδα καθώς τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε κέρδη ύψους 8,92 εκατ. περίπου έναντι ζημιών 0,35 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Παράλληλα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,54 εκατ. έναντι ζημιών 1,11 εκατ. της προηγούμενης χρήσης και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,40 εκατ. έναντι ζημιών 1,13 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας: 

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023. Κύρια οικονομικά στοιχεία:

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε κέρδη ύψους 8,92 εκατ. περίπου έναντι ζημιών 0,35 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ ποσού 4,6 εκατ. ευρώ, κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων ποσού 3,39 εκατ. ευρώ και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού 0,93 εκατ. ευρώ περίπου.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,54 εκατ. έναντι ζημιών 1,11 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,40 εκατ. έναντι ζημιών 1,13 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας κατέγραψε κέρδη της τάξης του 26,41% στη διάρκεια της χρήσης 2023, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 29,95 εκατ. ή 8,37 ανά μετοχή την 31.12.2023.
Στο τέλος της χρήσης 2023, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, σε ποσοστό 96,61% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 3,39% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και μετρητά.

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος 7,04 ευρώ στις 15 Μαρτίου 2024, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) 20,43%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023 συνολικού ποσού 1.073.064,90 ευρώ, ήτοι 0,30 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028).

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Κλέτσας δήλωσε: «Το 2023 ήταν μια σημαντική χρονιά για την Alpha Trust Ανδρομέδα, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή της εταιρείας στην κερδοφορία. Η κερδοφορία συνδέεται αφενός με τις υψηλές επιδόσεις των εταιριών του χαρτοφυλακίου και αφετέρου με την ικανοποιητική πορεία του ίδιου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Έρχεται δε ως επιστέγασμα της στρατηγικής που ακολουθεί η Alpha Trust Ανδρομέδα, επενδύοντας σε επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν υπεραξίες για το χαρτοφυλάκιό μας».

«Η επίτευξη κερδοφόρου αποτελέσματος δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να συνεχίσει τη σταθερή πολιτική διανομής μερίσματος, που ακολουθεί, προτείνοντας τη διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2023» πρόσθεσε ο CEO της Alpha Trust Ανδρομέδα.

«Αποτελεί πάγια τακτική της εταιρίας η διανομή μερίσματος δύο φορές τον χρόνο. Την ίδια στρατηγική σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε και φέτος, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Τα τελευταία έξι χρόνια η μερισματική απόδοση της Ανδρομέδα είναι υψηλότερη αυτής του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, συνολικά, και πρόθεση είναι αυτή η στρατηγική να συνεχιστεί» κατέληξε ο κ. Κλέτσας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

businessdaily-Alpha-Trust-Andromeda
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Στα 1,75 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο

Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά 87,03% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α., κατά 4,75% σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και κατά 2,79% σε ομόλογα.
Agores, Markets, Metoxes, Xrimatistirio, Stocks
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Trust Ανδρομέδα: Κατέγραψε ζημιές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ το 2022

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε πτώση κατά 12,55% τη χρήση 2022, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 24,675 εκατ. ευρώ. Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο.