Ενίσχυση κερδοφορίας παρά την πτώση του τζίρου για τα Πλαστικά Θράκης

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας στο πρώτο τρίμηνο ανήλθαν στα 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας κατέγραψε η Πλαστικά Θράκης στο πρώτο τρίμηνο παρά την πτώση του κύκλου εργασιών κατά 6,2% στα 78,4 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της, η πτώση του κύκλου εργασιών προήλθε από τη μείωση του όγκου των Τεχνικών Υφασμάτων (9,3%) ενώ ο όγκος πωλήσεων του κλάδου της Συσκευασίας αυξήθηκε κατά 4,9%.

Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν 8,7% στα 9,1 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση 34,1% στα 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν 36,8% και ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2020 ανήλθε σε 151 εκ. ευρώ σε σχέση με 146,3 εκ. στις 31.12.2019 και ο Καθαρός Δανεισμός σε 82,1 εκ. σε σχέση με 83,5 εκ. στις 31.12.2019. Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,54 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019.

Τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Σε μεταγενέστερο χρόνο τα κέρδη από τη μεταβίβαση ακινήτου

Τα χρηματικά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν έως σήμερα, συνεπεία της μεταβίβασης ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της θυγατρικής της εταιρείας Thrace Linq Inc, χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κλείνει τις μονάδες σε ΗΠΑ και Κίνα η Πλαστικά Θράκης

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων ώστε να ενισχυθεί η κερδοφορία του Ομίλου, η Πλαστικά Θράκης προχωράει στην εκποίηση του ακινήτου της στις ΗΠΑ και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας της Thrace China και η εκκαθάρισή της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση 200.000 ευρώ στην παραγωγή προστατευτικών μασκών από την Πλαστικά Θράκης

Η νέα γραμμή παραγωγής έχει ήδη εγκατασταθεί στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και η παραγωγική της δυναμικότητας αναμένεται να φτάσει τις 100.000 περίπου μάσκες την ημέρα.