ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Σε μεταγενέστερο χρόνο τα κέρδη από τη μεταβίβαση ακινήτου

Τα χρηματικά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν έως σήμερα, συνεπεία της μεταβίβασης ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της θυγατρικής της εταιρείας Thrace Linq Inc, χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κλείνει τις μονάδες σε ΗΠΑ και Κίνα η Πλαστικά Θράκης

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων ώστε να ενισχυθεί η κερδοφορία του Ομίλου, η Πλαστικά Θράκης προχωράει στην εκποίηση του ακινήτου της στις ΗΠΑ και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας της Thrace China και η εκκαθάρισή της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση 200.000 ευρώ στην παραγωγή προστατευτικών μασκών από την Πλαστικά Θράκης

Η νέα γραμμή παραγωγής έχει ήδη εγκατασταθεί στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και η παραγωγική της δυναμικότητας αναμένεται να φτάσει τις 100.000 περίπου μάσκες την ημέρα.