ΓΔ: 1273.48 0.25% Τζίρος: 70.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Πλαστικά Θράκης

Πλαστικά Θράκης: Σταθερά τα EBITDA χωρίς τα έκτακτα κέρδη COVID-19

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2023, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 3 εκατ. (μικτό ποσό), που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Μειωμένα κατά 37,1% ήταν τα κέρδη προ φόρων που κατέγραψαν τα Πλαστικά Θράκης για το εννεάμηνο του 2023, λόγω της περιορισμένης ζήτησης προϊόντων για τον Covid-19. Επίσης, τα EBITDA ανήλθαν σε 37,0 εκατ. Συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2022, το EBITDA είχε ανέλθει σε 42,6 εκατ., ωστόσο αφαιρουμένων των έκτακτων κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους 5,3 εκατ. περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, το EBITDA του εννεαμήνου του 2022 ανήλθε σε 37,3 εκατ., ήτοι κατά το εννεάμηνο του 2023 παρουσιάστηκε μείωση ύψους 0,7%, εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο:

Ο Όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2023.

Στο εννεάμηνο του 2023, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 269,8 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του εννεαμήνου του προηγούμενου έτους είχαν ανέλθει σε 316,1 εκατ., ουσιαστικά λόγω της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά) αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης πτώσης των όγκων ύψους 1,6%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Κατά το εννεάμηνο του 2023, το EBITDA ανήλθε σε 37,0 εκατ. Συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2022, το EBITDA είχε ανέλθει σε 42,6 εκατ., ωστόσο αφαιρουμένων των έκτακτων κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους 5,3 εκατ. περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, το EBITDA του εννεαμήνου του 2022 ανήλθε σε 37,3 εκατ., ήτοι κατά το εννεάμηνο του 2023 παρουσιάστηκε μείωση ύψους 0,7%, εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης.

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 89,7 εκατ., συγκριτικά με 103,4 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο του 2022, αποκλειστικά λόγω των μειωμένων μέσων τιμών πώλησης, εξαιτίας των μειωμένων τιμών πρώτων υλών και της περιορισμένης ζήτησης, ωστόσο σε επίπεδο όγκων, ο Όμιλος κατάφερε αύξηση κατά 6,9%, συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, το EBITDA του τρίτου τριμήνου ανήλθε σε 13,0 εκατ., αυξημένο κατά 7,7%, συγκριτικά με το προσαρμοσμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου του 2022 ύψους 12,0 εκατ. (ήτοι αφαιρουμένων των κερδών από πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τον Covid-19 ύψους 0,6 εκατ.)

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 19,4 εκατ., συγκριτικά με 21,5 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου έτους, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού δεν περιλαμβάνεται εννεάμηνη προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση ύψους 3,5 εκατ., επομένως σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσό είχε συμπεριληφθεί, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου θα ανερχόταν σε 15,9 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2023, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 3 εκατ. (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Προοπτικές Ομίλου

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, παρά την επιδείνωση των γεωπολιτικών παραγόντων, εξαιτίας της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αν και ο Όμιλος δεν έχει άμεσες συνέπειες σε επίπεδο πωλήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο η δυσχέρεια των μακροοικονομικών συνθηκών δύναται να επηρεάσει τις αγορές και οικονομίες, στις οποίες απευθύνεται ο Όμιλος.

Ωστόσο, αναφορικά με την ετήσια κερδοφορία του Ομίλου, η Διοίκηση εκτιμά ότι, αν και η ζήτηση σε αρκετές προϊοντικές ομάδες παραμένει μειωμένη και η αβεβαιότητα ενισχύεται εξαιτίας και της νέας γεωπολιτικής κρίσης, η κερδοφορία EBITDA του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθεί ως τάξη μεγέθους στα αντίστοιχα επίπεδα του 2022 (από το EBITDA του 2022 θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έκτακτα κέρδη λόγω COVID-19 ύψους 5,3 εκατ.), γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Μειωμένος κατά 7,9% ο κύκλος εργασιών στα 394,4 εκατ.

Στα 32,1 εκατ. τα κέρδη προ Φόρων του 2022. Τα 22,2 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τα 5,3 εκατ. αφορούν πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία από τον COVID-19
plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Προσωρινό μέρισμα 3 εκατ. ευρώ μοιράζει στους μετόχους

Το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος.
plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Κάμψη τζίρου - κερδών στο εννεάμηνο, αλλα υψηλότερα του 2019

Παρά την υποχώρηση που έχει σημειωθεί στο φετινό εννεάμηνο, τα κέρδη προ φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 89,4% σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα.
plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Πτώση 9,6% του τζίρου στα 212,7 εκατ. το α' εξάμηνο

Σημαντική μείωση για τα κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 62 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων προϊόντων προστασίας από τον COVID-19.