ΓΔ: 1217.75 1.48% Τζίρος: 81.62 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
plastika-thrace
Φώτο: Πλαστικά Θράκης

Πλαστικά Θράκης: Μειωμένος κατά 7,9% ο κύκλος εργασιών στα 394,4 εκατ.

Στα 32,1 εκατ. τα κέρδη προ Φόρων του 2022. Τα 22,2 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τα 5,3 εκατ. αφορούν πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία από τον COVID-19

Μειωμένος κατά 7,9% ήταν ο κύκλος εργασιών του ομίλου Πλαστικά Θράκης το 2022 που ανήλθαν στα 394,4 εκατ. ευρώ, καθώς επηρεάστηκε από τις πωλήσεις που ήταν σαφώς μειωμένες, μετά την λήξη της πανδημίας του Covid-19, αφού μειώθηκαν οι πωλήσεις προϊόντων προστασίας από τον κορονοϊό. Υπενθυμίζεται ότι τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) το 2021 ήταν ασυνήθιστα αυξημένα στα 83,9 εκατ. εξαιτίας της προαναφερόμενης αύξησης στα προϊόντα προστασίας από τον COVID-19.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ομίλου Πλαστικά Θράκης:

Ο Όμιλος εισήλθε στην μετά πανδημίας εποχή, παρουσιάζοντας ενισχυμένη κερδοφορία, σχεδόν διπλάσια συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, παρά το έντονα δυσχερές περιβάλλον που επικρατούσε το 2022.

Ο Κύκλος Εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 394,4 εκατ., μειωμένος κατά 7,9% σε σχέση με τις πωλήσεις του προηγούμενου έτους, οι οποίες ανήλθαν σε 428,4 εκατ. (με αντίστοιχη μείωση όγκου 5,5%).

Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι ως συνέπεια της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων που παρουσίασαν τα προϊόντα προστασίας από τον COVID-19 κατά τη χρήση του 2021,τα μεγέθη του 2022 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με του 2021. Κατά τη χρήση του 2022 επιτεύχθηκε σημαντική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, καθώς τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 32,1 εκατ.

Εξαιτίας της ανωτέρω προαναφερόμενης αύξησης στα προϊόντα προστασίας από τον COVID-19, τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) το 2021 ήταν ασυνήθιστα αυξημένα στα 83,9 εκατ.

Αναλυτικότερα, από τα 32,1 εκατ. Κερδών προ Φόρων του 2022, τα 22,2 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τα 5,3 εκατ. αφορούν πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία από τον COVID-19, ενώ διαμορφώθηκαν και έκτακτα χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους 4,6 εκατ.

Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το 2019, όπου υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα, τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 166%, (22,2 εκατ. σε σχέση με 8,3 εκατ. το 2019), καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά το 2022. 

Βάσει των ανωτέρω, είναι πλέον σαφές ότι παρά τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία, ο Όμιλος είναι σε θέση να καταφέρνει την επίτευξη σταθερής, βιώσιμης, σημαντικά υψηλότερης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Μάλιστα, η επίτευξη αυτή συντελέστηκε με πολύ διαφορετικές, αρνητικές συνθήκες, συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, παρουσιάζοντας ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Όπως είναι άλλωστε γνωστό, το 2022 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά στη μετά πανδημίας εποχή, η οποία επηρεάστηκε από σημαντικούς μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως η συνεχιζόμενη πολεμική και ενεργειακή κρίση, με έντονες πληθωριστικές αυξήσεις, αρνητική επίδραση στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του έτους, καθώς και αύξηση επιτοκίων και χρηματοοικονομικού κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Επομένως, διαφαίνεται ότι ο Όμιλος μέσω του επενδυτικού πλάνου και του σχεδίου αναδιοργάνωσης το οποίο υλοποίησε τα προηγούμενα έτη, έχει καταφέρει να διαμορφώσει νέα δεδομένα σε επίπεδο οικονομικών αποδόσεων, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές για το μέλλον.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ετήσιο μέρισμα ύψους 11.300.000 (μικτό ποσό), το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε 0,2583361887 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), ενώ μετά την αφαίρεση του προσωρινού μερίσματος ύψους 3.000.000 που έχει ήδη καταβληθεί, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα θα ανέλθει σε 8.300.000, ήτοι 0,1897513599 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Προοπτικές Ομίλου

Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2023, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πληθωριστικές πιέσεις, που επιβαρύνουν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας, αν και παρατηρείται αποκλιμάκωση στις τιμές των α’ και β’ υλών και στα μεταφορικά κόστη.

Ταυτόχρονα, η ζήτηση παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, έχοντας ωστόσο ανακάμψει, συγκριτικά με τους τελευταίους μήνες του 2022. Για το πρώτο τρίμηνο του 2023, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι θα επιτευχθεί σημαντική κερδοφορία, που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του.

Επομένως, η κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων για το πρώτο τρίμηνο του 2023, θα βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα με την κερδοφορία EBITDA του πρώτου τριμήνου του 2022, γεγονός ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες τις αγοράς. (Σημειώνεται ότι όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί από εταιρική ανακοίνωση, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονταν με τον COVID-19 ανέρχονταν σε €4,3 εκατ., ενώ και σε επίπεδο EBITDA εκτιμάται ότι η κερδοφορία των COVID-19 προϊόντων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στα ίδια περίπου επίπεδα).

Σχετικά με τις προοπτικές για το επόμενο έτος, η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται αδιάλειπτα για να περιορίσει στο μέτρο του εφικτού, τις αρνητικές συνέπειες από την εξελισσόμενη οικονομική κρίση στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια. Παρά τις δυσχερείς συνθήκες της αγοράς και την γενικότερη αβεβαιότητα, που δυσκολεύει τις προβλέψεις για το επόμενο έτος, για τον Όμιλο διαμορφώνονται πολύ θετικές προοπτικές, καθώς είναι σε θέση να χτίσει στη σημαντική και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του 2022, αλλά και στο εκτενές επενδυτικό πλάνο των τελευταίων ετών, στοχεύοντας στη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της κερδοφορίας του Ομίλου.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε: «Ο Όμιλος για άλλη μία χρονιά κατάφερε ισχυρή, επαναλαμβανόμενη, σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, προερχόμενη από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, παρόλο που το 2022 αποτέλεσε την πρώτη μετά πανδημίας χρονιά, όπου οι οικονομίες δοκιμάστηκαν από υψηλό πληθωρισμό, αυξημένα κόστη, αβεβαιότητα και χαμηλή ζήτηση, ειδικότερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Έχοντας υλοποιήσει ένα εκτενές επενδυτικό πλάνο, με πυλώνες την αύξηση της κερδοφορίας, τη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να αναπτύξουμε τη σταθερή βάση της κερδοφορίας του 2022, να ωφεληθούμε περαιτέρω από το ήδη υλοποιημένο επενδυτικό πλάνο, αλλά και να προχωρήσουμε στις επόμενες επενδυτικές δράσεις που σχεδιάζουμε και ήδη υλοποιούμε, στοχεύοντας πάντα στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, στη συνεισφορά μας στην κοινωνία, αλλά και εστιάζοντας σε ισχυρές μερισματικές αποδόσεις για τους μετόχους μας.»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Προσωρινό μέρισμα 3 εκατ. ευρώ μοιράζει στους μετόχους

Το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος.
plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Κάμψη τζίρου - κερδών στο εννεάμηνο, αλλα υψηλότερα του 2019

Παρά την υποχώρηση που έχει σημειωθεί στο φετινό εννεάμηνο, τα κέρδη προ φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 89,4% σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα.
plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Πτώση 9,6% του τζίρου στα 212,7 εκατ. το α' εξάμηνο

Σημαντική μείωση για τα κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 62 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων προϊόντων προστασίας από τον COVID-19.