Φώτο: Shutterstock

Νέα σελίδα στις εξαγωγικές πιστώσεις από τον ΟΑΕΠ

Καθώς η πανδημία έχει αυξήσει τον βαθμό δυσκολίας για τους Έλληνες εξαγωγείς, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) κινείται σε εντατικούς ρυθμούς για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα του διεθνούς εμπορίου.

Με την πανδημία να έχει προκαλέσει μια εποχή ανασφάλειας των συναλλαγών, η ασφάλιση των εξαγωγών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) να έχει μπει σε φάση ενισχυμένης δραστηριοποίησης.

Το σχέδιο δράσης του ΟΑΕΠ κινείται σε δυο επίπεδα:

  1. Να εκσυγχρονίσει τις δομές του και να αποκτήσει οργάνωση και λειτουργία παρόμοια με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κρατικούς Οργανισμούς.
  2. Να δημιουργήσει νέα προϊόντα ασφάλισης, ώστε να είναι περισσότερο χρήσιμος σε μια περίοδο όπου οι εξαγωγές της χώρας θα περάσουν κρίσιμα τεστ. 

Η πανδημία έχει αυξήσει τους βαθμούς δυσκολίας για τους Έλληνες εξαγωγείς, ειδικά εκείνους που έχουν μικρό ή μεσαίο μέγεθος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε τράπεζες ή διεθνείς εταιρείες ασφάλισης συναλλαγών. Οι φορείς ασφάλισης τους τελευταίους μήνες έχουν θέσει πιο αυστηρά κριτήρια για τη χρηματοδότηση εξαγωγέων, οπότε η διεύρυνση της προϊόντων και της ενίσχυση της λειτουργίας του ΟΑΕΠ αποτελούν την απάντηση στις αυξημένες ανάγκες των Ελλήνων επιχειρηματιών.

Ο Οργανισμός υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο τους τελευταίους μήνες κινείται με ρυθμούς ιδιωτικού φορέα, ώστε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και το πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. 

Το τρέχον διάστημα, ο ΟΑΕΠ διευκολύνει τους Έλληνες εξαγωγείς σε επίπεδο operations, επίσης προσπαθεί με όσους ήδη έχει συνεργασία να διατηρήσει την ίδια τιμολογιακή πολιτική, παρότι αυξάνεται η αβεβαιότητα και οι έλεγχοι της πιστοληπτικής ικανότητας γίνονται αυστηρότεροι. Το επόμενο διάστημα, πρόκειται να διαμορφώσει ειδικά προϊόντα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς λόγω της πανδημίας.

Σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία του ΟΑΕΠ, πρόσφατα ανακοινώθηκε η διαδικασία ριζικής μεταρρύθμισης του οργανισμού, με σύμβουλο υλοποίησης τον ομόλογο ιταλικό οργανισμό SACE. Ο SACE, μέσω της ομάδας Global Solutions, θα παρέχει στον ΟΑΕΠ συμβουλευτικές υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην ανάλυση των υφιστάμενων δομών και τη χαρτογράφηση του αναπτυξιακού σχεδίου και των βασικών δράσεων που θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Σκοπός του έργου, είναι ο Οργανισμός να υλοποιήσει το αναγκαίο σχέδιο δράσης προκειμένου να υποστηρίξει δυναμικότερα τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες στα αναπτυξιακά τους σχέδια και ταυτόχρονα να «ξεκλειδώσει» νέες για αυτές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές.

Η πανδημία έχει φέρει αρκετές ανατροπές στο χάρτη των εξαγωγών. Τρεις από τις κυριότερες χώρες υποδοχής ελληνικών προϊόντων (Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ) έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Η επανατοποθέτηση πολλών ευρωπαϊκών αγορών σε σχέση με τις εισαγωγές από την Κίνα, θα είναι άλλος ένας παράγοντας που θα επηρεάσει το οικοσύστημα τους διεθνούς εμπορίου. Ένα δομικό θέμα της Ελλάδας είναι ότι διαθέτει πολλούς μικρού μεγέθους εξαγωγείς, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ώστε να βγουν κερδισμένοι στις ανακατατάξεις, όπου συνήθως ωφελημένες είναι οι μεγάλες εταιρείες.

Ο ΟΑΕΠ παρέχει έναν συνδυασμό ασφάλισης & χρηματοδότησης εξαγωγικών πιστώσεων σε συνεργασία με τις τράπεζες. Το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» ενισχύει τη ρευστότητα των εξαγωγέων με τη χρηματοδότηση των ασφαλισμένων τιμολογίων τους και εξασφαλίζει άμεση χρηματοδότηση προεξοφλώντας το 80% της αξίας των ασφαλισμένων τιμολογίων, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο. Ο Οργανισμός, έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες με τις τράπεζες και τηρεί σε αυτές δεσμευμένα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Ο ΟΑΕΠ είναι ο μοναδικός δημόσιος ελληνικός οργανισμός ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Επιπλέον ασφαλίζει όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον τζίρο τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οι περισσότερες  εξαγωγικές εταιρείες αυτή την στιγμή είναι μέτριου τζίρου.

«Η μεταρρύθμιση του Οργανισμού γίνεται σε μια κρίσιμη εποχή, καθώς η έλευση της πανδημίας έφερε στην επιφάνεια τις αδυναμίες του τρόπου διεθνοποίησης, ειδικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Γρηγόρης Σταματόπουλος. «Μέσα σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία, περίοδο είναι ευκαιρία να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να παρέχουμε σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ