Ευχάριστη έκπληξη για τους αναλυτές τα αποτελέσματα της Τρ. Πειραιώς

Πολύ υψηλότερα τα καθαρά κέρδη από τις προβλέψεις, ενώ παραμένει υπό έλεγχο ο σχηματισμός προβλέψεων, όπως τονίζουν σε αναλύσεις τους η JP Morgan, Goldman Sachs και Mediobanca.

Πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες των αναλυτών των επενδυτικών οίκων ήταν τα αποτελέσματα της Τρ. Πειραιώς για το β’ τρίμηνο και τονίζουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι κρατήθηκε υπό έλεγχο το κόστος του ρίσκου, παρά τις ανησυχίες που υπήρχαν για τις δυσμενείς επιδράσεις της κρίσης του κορονοϊού στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα από τις αναλύσεις που δημοσίευσαν σήμερα η JP Morgan, η Goldman Sachs και η Mediobanca.

Ειδικότερα, η JP Morgan αναφέρει ότι τα κέρδη β’ τριμήνου της Πειραιώς, στα 83 εκατ. ευρώ, συγκρίνονται με τις ζημιές του προηγούμενου τριμήνου, ύψους 232 εκατ. ευρώ και μεταφράζονται σε απόδοση κεφαλαίου 6,4% και ενεργητικού 0,5%. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν περαιτέρω κατά 130 μονάδες βάσης (1,3%), στο 48,3%, χάρη σε οργανική μείωση. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αυξήθηκε κατά 90 μονάδες βάσης στο 14,1%.

Όπως τονίζει ο οίκος, τα καθαρά κέρδη του τριμήνου ήταν ουσιωδώς μεγαλύτερα από την πρόβλεψή του για κέρδη 23 εκατ. ευρώ και από το μέσο όρο των προβλέψεων των αναλυτών που περίμεναν κέρδη 30 εκατ. ευρώ. Κατά κύριο λόγο, αυτή η υπέρβαση των προβλέψεων αποδίδεται στα κέρδη από συναλλαγές, που ήταν μεγαλύτερα από το αναμενόμενο, ενώ και τα βασικά έσοδα ήταν ισχυρά, με το καθαρό περιθώριο επιτοκίου να διαμορφώνεται 2% πάνω από τις προβλέψεις, χάρη στις εκταμιεύσεις νέων δανείων και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ήταν 12% πάνω από τις προβλέψεις, τα λειτουργικά έξοδα ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις, ενώ οι προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο ήταν 20% χαμηλότερες.

Όπως τονίζει η JP Morgan, αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι το κόστος ρίσκου διαμορφώθηκε στα 142 εκατ. ευρώ ή 151 μονάδες βάσης, καθώς δεν υπήρξε σημαντικός σχηματισμός νέων προβλέψεων λόγω πανδημίας, μετά το σχηματισμό προβλέψεων 324 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο. Ο οίκος σημειώνει ότι τα εκτεταμένα μέτρα υποστήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και οι αναστολές δανείων κρατούν χαμηλή την ορατότητα για τη μελλοντική διαμόρφωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όμως υπάρχουν θετικές ενδείξεις πως τα δάνεια που είναι σε αναστολή, ύψους 4,8 δισ. ευρώ, δεν θα περάσουν σε μεγάλο βαθμό στα καθυστερούμενα. Σε δάνεια 1 δισ. ευρώ, των οποίων έληξε η αναστολή, το 80% συνέχισαν να εξυπηρετούνται κανονικά.

Για το μέλλον, η JP Morgan σημειώνει ότι οι καλές επιδόσεις του α’ εξαμήνου κρατούν την Πειραιώς εντός των στόχων που έχει θέσει η διοίκηση για το 2020, για σταθερό καθαρό περιθώριο επιτοκίου και επίσης σταθερά έσοδα από προμήθειες, με παράλληλη μείωση του κόστους σε μονοψήφιο ποσοστό, ενώ το κόστος ρίσκου θα διατηρηθεί στις 180 – 190 μονάδες βάσης. Η τράπεζα θα συνεχίσει την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, με τις δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις να προγραμματίζονται το δ’ τρίμηνο του έτους.

Πέντε επισημάνσεις από την Goldman Sachs

Σε δικό της σημείωμα, η Goldman Sachs κάνει λόγο για ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, τετραπλάσια από το μέσο όρο των προβλέψεων από τους αναλυτές, αναφέροντας ότι η υπέρβαση των προβλέψεων οφείλεται κυρίως στα έσοδα από προμήθειες, ενώ επιβεβαιώθηκε από τη διοίκηση η καθοδήγηση για το κόστος ρίσκου.

Η Goldman κάνει πέντε βασικές επισημάνσεις, σχολιάζοντας τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών από τη διοίκηση:

  1. Για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, η διοίκηση επιβεβαίωσε την καθοδήγηση για το κόστος ρίσκου του 2020, στις 180 μονάδες βάσεις, καθώς δεν αναμένεται νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι τη λήξη των αναστολών, ενώ υπάρχουν θετικές τάσεις οργανικής μείωσης.
  2. Για τις αναστολές δανείων, και η Goldman Sachs επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ήδη σε 1 δισ. δανείων για τα οποία έληξαν οι αναστολές το 80% επανήλθαν σε κανονική εξυπηρέτηση.
  3. Για τις τιτλοποιήσεις, ο οίκος υπογραμμίζει ότι η τράπεζα προχωρά τις δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις, Phoenix και Vega και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες το τρίτο τρίμηνο. Το κόστος στα κεφάλαια από τις δύο συναλλαγές υπολογίζεται σε 200 μονάδες βάσης.
  4. Για τα έσοδα, τονίζεται ότι το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποστηρίζεται από το μειωμένο κόστος χρηματοδότησης, χάρη στο πρόγραμμα TLTRO 3 της ΕΚΤ, ενώ ισχυρή ήταν επίδοση στις προμήθειες, χάρη στις προμήθειες που έλαβε η τράπεζα για νέα δάνεια, κάτι που αναμένεται να συνεχισθεί.
  5. Οι νέες χορηγήσεις ανέρχονται ήδη στα 3,5 δισ. ευρώ για το 2020, όπου περιλαμβάνονται και δάνεια 600 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος εγγύησης από την κυβέρνηση. Το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων διαμορφώθηκε σε 3,8%, έναντι 4,2% το α’ τρίμηνο.

Mediobanca: Αύξηση δανείων, λιγότερες προβλέψεις

Τέλος, η κορυφαία ιταλική επενδυτική τράπεζα Mediobanca σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι τα καθαρά κέρδη, ύψους 83 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και της Mediobanca χάρη στις θετικές τάσεις στην αύξηση των δανείων και την ομαλοποίηση του κόστους ρίσκου, δηλαδή σχηματισμό μικρότερων προβλέψεων.

Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 είναι αυξημένος κατά 90 μονάδες βάσης, εκ των οποίων οι 30 μονάδες αποδίδονται στα κέρδη που δημιουργήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο. Η πρόβλεψη για το CET1 στο τέλος του έτους είναι 11,6%. Τα αποτελέσματα είναι θετικά, τονίζει η Mediobanca, αλλά σημειώνει ότι η ορατότητα για την εξέλιξη της κρίσης, άρα για την κερδοφορία και τα κεφάλαια της τράπεζας, παραμένει χαμηλή. Η μετοχή είναι φθηνή, με σχέση 0,10 φορές προς τη λογιστική αξία, αλλά η αποτίμηση μετρά λιγότερο από την ορατότητα σε αυτό το περιβάλλον, όπου τα περιθώρια για λάθη είναι περιορισμένα και η κερδοφορία παραμένει υπό πίεση. Η τράπεζα διατηρεί την ουδέτερη σύστασή της για τη μετοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο πρόγραμμα της Τρ. Πειραιώς για στήριξη μικρών εμπορικών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα ανοίγει νέους δρόμους στις εμπορικές δραστηριότητες και δίνει προοπτική στις τοπικές κοινωνίες προσφέροντας κίνητρα στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις της γειτονιάς.