Φώτο: CNL Capital

Ζημιογόνο το α' εξάμηνο για τη CNL Capital

Οι ζημίες της εταιρείας έφθασαν στο επίπεδο των  320.914 ευρώ με τα έσοδα να ενισχύoνται κατά 19% και να διαμορφώνονται στο επίπεδο των 660.947 ευρώ. 

«Μεικτή» εικόνα εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη α' εξαμήνου της CNL Capital, καθώς εμφάνισε ζημίες αλλά ταυτόχρονα και αύξηση του συνολικού της τζίρου. 

Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία τα έσοδα κατά το α' εξάμηνο 2020 παρουσίασαν αύξηση 19% και ανήλθαν σε € 606.947 (Ά εξάμηνο 2019: € 510.758). Παρά την αύξηση των εσόδων, η εταιρεία κατά το α' εξάμηνο 2020 εμφάνισε ζημίες, οι οποίες ανήλθαν σε € 320.914, ήτοι € 0,4175 ζημία ανά μετοχή, έναντι κερδών € 294.059, ήτοι € 0,3751 κερδών ανά μετοχή κατά το Ά εξάμηνο 2019. 

Καθοριστικός παράγοντας σε αυτό το αποτέλεσμα, ήταν ο πολλαπλασιασμός των προβλέψεων για μελλοντική αθέτηση υποχρεώσεων εκδοτών ομολογιακών δανείων. Ειδικότερα, το οικονομικό αποτέλεσμα του  εξαμήνου 2020 επιβαρύνθηκε με επιπρόσθετες προβλέψεις συνολικού ύψους € 554.905 και έτσι το σωρευτικό ύψος των προβλέψεων για μελλοντική αθέτηση υποχρεώσεων διαμορφώθηκε στις 30 Ιουνίου 2020 σε € 591.473, ήτοι 6,6% επί της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Μέρος της αύξησης των προβλέψεων οφείλεται στη σημαντική αβεβαιότητα που έχει προκληθεί από την πανδημία. Το μεγαλύτερο όμως μέρος αυτής οφείλεται στην ληξιπρόθεσμη απαίτηση ύψους € 631.232 πλέον τόκων και εξόδων, που έχει η Εταιρεία από την επένδυση της σε ομολογιακό δάνειο έκδοσης της εταιρείας MLS Πληροφορική. Η CNL Capital έχει προβεί ήδη σε νομικές ενέργειες με σκοπό την επιδίωξη της εν λόγω απαίτησης και την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η CNL Capital, χωρίς την επίδραση των αυξημένων εξόδων προβλέψεων, θα είχε και αυτό το εξάμηνο σημαντική λειτουργική κερδοφορία. 

Συνολικά το Ά εξάμηνο 2020, η CNL Capital επένδυσε το ποσό των € 5,47 εκ. (Ά εξάμηνο 2019: € 7,00 εκ.) καλύπτοντας 10 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων (Ά εξάμηνο 2019: 16). Συνεπώς, στις 30.06.2020 το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας αποτελείται από 33 ομολογιακά δάνεια (Ά εξάμηνο 2019: 32) συνολικής αξίας € 8,42 εκατ. (Ά εξάμηνο 2019: € 7,97 εκατ.), τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας. 

Όπως σχολίασε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας: «Η CNL Capital βρέθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ενώπιον του πλέον αναπάντεχου κι ακραίου stress test για το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, αλλά και για τη εν γένει λειτουργία της. Είμαστε ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα που επέδειξε η Εταιρεία σε αυτές τις εξαιρετικά ακραίες συνθήκες, αλλά κυρίως από τη συναλλακτική συμπεριφορά και την αξιοπιστία της συντριπτικής πλειοψηφίας των εταιρειών στις οποίες έχουμε επενδύσει. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην προσπάθεια το Α’ εξάμηνο 2020 να είναι μια σύντομη παρένθεση στην αναπτυξιακή της πορεία της CNL Capital». 

Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Χλωρός συμπλήρωσε: «Η παγκόσμια οικονομική αναταραχή λόγω της πανδημίας, επιβράδυνε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ανέτρεψε, τα αναπτυξιακά σχέδια της CNL Capital. Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε στρατηγικά τη σημαντική αύξηση των μεγεθών και του αποτυπώματος της Εταιρείας στην ελληνική οικονομία και παραμένουμε αισιόδοξοι για τη θετική έκβαση αυτών των προσπαθειών». 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ