Ελληνικό Χρηματιστήριο

Ερωτηματολόγιο από ΧΑ, ΕΘΕ και ΕΚΠΑ στις εισηγμένες για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ανάπτυξης

Στόχος η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Εκτενές ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τον βαθμό υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία τους παρέλαβαν προς συμπλήρωση όλες οι εισηγμένες εταιρείες.

Πρόκειται για μία κοινή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών  πληροφοριών από τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Πέραν μίας πρώτης συνολικής εικόνας, τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη διαμόρφωση ενός συστήματος κατάταξης και αξιολόγησης των εταιρειών αλλά θα αποτελέσουν και εργαλείο για τη δημιουργία χρηματιστηριακών δεικτών ή άλλων προϊόντων.

Το τρίπτυχο ESG (Environmental, Social, Governance) αποτελεί για όλο και περισσότερους ξένους επενδυτές ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο για την αξιολόγηση των εταιρειών και ο τρόπος διαχείρισης αυτών των θεμάτων από τις επιχειρήσεις αποτελεί ισχυρό παράγοντα αξιοπιστίας. Η ευαισθητοποίηση των φορέων της κεφαλαιαγοράς για την επενδυτική φιλοσοφία ΕSG διευρύνεται σταθερά.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφουγκραζόμενο πως η προσαρμογή σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο και ο προσανατολισμός προς της δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εύρυθμη λειτουργία των αγορών εξέδωσε πέρυσι τον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ΕSG».

Ο Οδηγός είναι ένα πρακτικό εργαλείο βασισμένο σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, που βοηθά τις εταιρείες να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται με βάση τις επιπτώσεις αυτών των θεμάτων στη μακροπρόθεσμη απόδοσή́ τους. Μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζει ο Οδηγός, οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την δραστηριότητα τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έντονο ενδιαφέρον από ξένους οίκους για την Alpha Bank

Περισσότερες από 60 τηλεδιασκέψεις με περίπου 90 funds και πάνω από 110 διαχειριστές χαρτοφυλακίων και αναλυτές μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων α' εξαμήνου. Αναγνωρίζεται η πρόοδος για την τιτλοποίηση Galaxy.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Εβδομάδα Τεχνολογίας» από αύριο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στο πλαίσιο δράσεών του για την ανάδειξη και προβολή στο οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς αλλά και στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό των εισηγμένων εταιρειών και ειδικότερα συγκεκριμένων κλάδων κάθε φορά.