Φώτο: Attica Group

Attica Group: Στο «Β» υποβαθμίστηκε η αξιολόγηση από ICAP

Πρόκειται για υποβάθμιση κατά μία βαθμίδα σε σύγκριση με την προηγούμενη αξιολόγηση, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στα μεγέθη του ομίλου.

Στη βαθμίδα «Β» υποβάθμισε η ICAP την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας Attica Group, τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την έκδοση του από 26.07.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ότι κατόπιν επαναξιολόγησής της από την εταιρία ICAP A.E., η οποία έλαβε υπόψη την εξέταση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και γενικότερα στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έλαβε διαβάθμιση B (υποβάθμιση κατά 1 βαθμίδα) κατατάσσοντάς την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Συμμετοχών: Πώς διαμορφώνεται το νέο διοικητικό συμβούλιο

Στη σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ορίστηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.