Φώτο: Sarantis Group

Σαράντης: Αύξηση 33,2% στα προ φόρων κέρδη για το εννεάμηνο 

Τα EBIT διαμορφώθηκαν στα 36,21 εκατ., με τις πωλήσεις να ενισχύονται σε ποσοστό 7,3% και να φθάνουν στο επίπεδο των 286,47 εκατ. ευρώ. 

Θετική ήταν η πορεία του ομίλου Σαράντης στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020, με την πανδημία να μην τον επηρεάζει, καθώς το σύνολο των οικονομικών του μεγεθών κινήθηκε ανοδικά. 

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 33,23% το εννεάμηνο του 2020 φθάνοντας τα €36,21 εκ. έναντι €27,18 εκ. το εννεάμηνο του 2019 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,64% το εννεάμηνο του 2020 από 10,19% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την διάρκεια του εννεάμηνου του 2020 ανήλθαν σε € 286,47 εκ. από € 266,82 εκ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 7,37%. Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €103,32 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2020 συγκριτικά με €91,95 εκ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 12,36%. Οι ξένες χώρες, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 4,74% και διαμορφώθηκαν σε €183,15 εκ. το εννεάμηνο του 2020 από €174,87 εκ. το εννεάμηνο του 2019.

Κατά το εννεάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28,57%, στα € 45,52 εκ. από € 35,41 εκ., και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,89% από 13,27% το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Αναφορικά με το σύνολο του τρέχοντος έτους στην ανακοίνωσή της η εταιρεία σημειώνει ότι «για το υπόλοιπο του έτους 2020, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη ότι οι ικανότητες του Ομίλου θα υποστηρίξουν την δυναμική και κερδοφόρα αναπτυξιακή του πορεία μέσα στο δύσκολο αυτό περιβάλλον. 

Το επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, η θέση του στην αγορά και η εύρωστη οικονομική του κατάσταση, αποτελούν τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση του στρατηγικού του πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει την συνεχή προϊοντική ανάπτυξη και καινοτομία στις στρατηγικές κατηγορίες, την είσοδο σε γειτονικές προϊοντικές υποκατηγορίες, την επέκταση σε νέες αγορές και τις εξαγορές.

Αυτό, σε συνδυασμό με την έμφασή ως προς την ανάπτυξη των περιθωρίων κερδοφορίας και την ισορροπημένη διαχείριση ρευστότητα, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων, βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και συνεχή δημιουργία αξίας στους μετόχους του».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σαράντης: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την απόκτηση ιδίων μετοχών

Μέγιστος συνολικός αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν είναι το 10% κατά ανώτατο όριο του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, υπολογιζομένων και των έως σήμερα 2.764.904 αποκτηθεισών μετοχών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σαράντης: Καταβολή καθαρού μερίσματος 0,1586€/μετοχή για τη χρήση 2019

Το μέρισμα, που αντιστοιχεί στις 2.731.600 μετοχές που κατέχει η εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,16701 ευρώ.