Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ρύθμιση 120 δόσεων για δάνεια ΕΤΕΑΝ - ΤΕΜΠΜΕ 

Πρόκειται για οφειλές οι οποίες αφορούν τόσο δάνεια επιχειρήσεων όσο και δάνεια φυσικών προσώπων τα οποία έχουν χορηγηθεί στο παρελθόν.

Σε ρύθμιση έως 120 δόσεων μπορούν να προχωρήσουν παλαιοί οφειλέτες των ΕΤΕΑΝ και ΤΕΜΠΜΕ, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών πρoσώπων τα οποία χορηγήθηκαν παλαιότερα, με την εγγύηση των προηγούμενων σχημάτων της Hellenic Development Bank, δηλαδή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «τα δάνεια χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Το 2016, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  ΑΕ προχώρησε στην καταβολή  προς τις τράπεζες, ποσού της τάξης των 235 εκατ. ευρώ  λόγω κατάπτωσης των χορηγηθεισών εγγυήσεων.
 
 Όπως προέβλεπε η απόφαση 2/27764/0025/24-04-2015  των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, 

  1. Η Ελληνική Αναπτυξιακή εκπλήρωσε στο ακέραιο την εγγυοδοτική της υποχρέωση προς το τραπεζικό σύστημα, καταβάλλοντας τα ποσά που της αναλογούσαν ως εγγυήτρια.
  2.  Η Ελληνική Αναπτυξιακή -όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Νόμο-  έστειλε στις αρμόδιες Εφορίες της χώρας, τα ποσά που κατέβαλε προς βεβαίωση, με το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης που αντιστοιχεί σε κάθε δανειολήπτη.

 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στην Ελληνική Οικονομία, αρκετοί -όχι όλοι- χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αφού εισέπραξαν τις εγγυήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ, προχώρησαν σε ρυθμίσεις του υπολοίπου της οφειλής του μη εγγυημένου κεφαλαίου.

Παρέμεινε ωστόσο ανοικτή η εκκρεμότητα του εγγυημένου κεφαλαίου (ποσοστό έως 80% του δανείου) που καταβλήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή ( ΕΤΕΑΝ και ΤΕΜΠΜΕ) και κατόπιν βεβαιώθηκε στις Εφορίες σε βάρος του δανειολήπτη
 
Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και τις ειδικές συνθήκες της εποχής αποφάσισε να ρυθμίσει ευνοϊκά αυτές τις οφειλές
». 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Έλεγχοι στο προσωπικό, κανένα κρούσμα κορονοϊού

Πραγματοποίησε ήδη, με ίδιες δαπάνες, εργαστηριακή μοριακή ανίχνευση SARS COV-2, στους εργαζόμενους, μετά τη λήξη της θερινής άδειας και μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί κρούσμα κορονοϊού για κανέναν εργαζόμενο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.