ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

AVE: Αυξημένες κατά 16% οι πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο

Οι πωλήσεις από την εκμετάλλευση ψυχαγωγικών πάρκων για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 1,83 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημιά από τη λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ.

Αύξηση των πωλήσεων κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 παρουσίασε ο όμιλος της AVE, κυρίως από τις πωλήσεις προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας, οι οποίες, σε συνάρτηση με τις μειωμένες δαπάνες προώθησης και τις λοιπές λειτουργικές ανελαστικές δαπάνες του τομέα επίδρασαν καταλυτικά στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου (EBIT) και (EBITDA). 

Παράλληλα, σε επίπεδο εννεαμήνου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 95,83 εκατ. ευρώ, έναντι 51,43 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου οφείλεται στο ότι κατά το εννεάμηνο του 2019 τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED» ενσωματώθηκαν μόνο για τέσσερις μήνες (από τις 07/06-30/09/2019). Η μη συγκρισιμότητα των δύο περιόδων αιτιολογεί τη μη παράθεση των ποσοστιαίων μεταβολών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν αρνητικά κατά 3,25 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1,64 εκατ. ευρώ έναντι 714 χιλ. ευρώ για το 9μηνο 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 6,58 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 6,54 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το γεγονός που επέφερε το ιδιαίτερα υψηλό αυτό θετικό αποτέλεσμα κατά τη φετινή χρήση ήταν η διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων που συνεισέφερε στην κερδοφορία κατά ποσό 15,55 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες κατά το 9μηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 14,15 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 2,74 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ουσιαστικά καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσής τους είναι το κέρδος ποσού 15,98 εκατ. ευρώ που προέκυψε από τη μη ενσωμάτωση στον Όμιλο της θυγατρικής εταιρείας Ster Cinemas λόγω μεταβίβασης των μετοχών της.

Επιπτώσεις πανδημίας 

Αναφορικά με την επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 στις δραστηριότητες του Ομίλου, σημειώνεται ότι, δύο εκ των επιχειρησιακών πυλώνων του, ήτοι αυτός της εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων (Allou Fun Park) και της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών (Ster/Odeon) [πριν τη μεταβίβασή του στο γ’ τρίμηνο 2020], παρέμειναν σε καθεστώς υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας τους, με κρατική εντολή, για σημαντικό χρονικό διάστημα εντός του 9μηνου 2020, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στον κύκλο εργασιών τους.

Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις από την εκμετάλλευση ψυχαγωγικών πάρκων για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 1,83 εκατ. ευρώ έναντι 3,55 εκατ. ευρώ πέρυσι, το δε πάρκο δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσει πριν το τέλος της τρέχουσας χρήσης. Επιπρόσθετα, η ζημιά από τη λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2020, ενσωματωμένη στο αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες (άρα μη επαναλαμβανόμενο κόστος σε επόμενη περίοδο).

Αναφορικά με τον τομέα διανομής προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας, ο οποίος αποτελεί πλέον και τη βασική εμπορική συνιστώσα του Ομίλου (συνεισφέροντας 81,01 εκατ. ευρώ ήτοι το 85% των ενοποιημένων πωλήσεων κατά το εννεάμηνο 2020), η θέσπιση της εξ αποστάσεως εργασίας στις επιχειρήσεις και εκπαίδευσης στα σχολεία, η διενέργεια ανέπαφων συναλλαγών (πωλήσεων- πληρωμών) για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και γενικά η ανάγκη για επικοινωνία με τους πολίτες περιορισμένους στα σπίτια τους, οδήγησαν στην μαζική χρήση του διαδικτύου και στην ενίσχυση της ζήτησης για τηλεπικοινωνιακά προϊόντα (laptops, κινητά και tablets) που λόγω των κλειστών εμπορικών καταστημάτων, διοχετεύτηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Για τους παραπάνω λόγους οι πωλήσεις της εν λόγω περιόδου παρουσίασαν αύξηση κατά 4,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, με μείωση, ωστόσο, του ποσοστού μικτού κέρδους, που προήλθε από τα πιεσμένα περιθώρια κέρδους στο άκρως ανταγωνιστικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμα και κατά την περίοδο του Νοεμβρίου, οπότε είχε επιβληθεί το δεύτερο lockdown, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, ειδικά κατά την Black Friday, υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυρές, υπερακοντίζοντας μάλιστα αυτές του Νοεμβρίου του 2019 όταν ήταν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα.

Η Διοίκηση κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλει μέσα στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες, κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, κάνοντας πλήρη χρήση, στο βαθμό που της αναλογεί, των διαθέσιμων μέτρων που θέσπισε η Ελληνική Κυβέρνηση για τη στήριξη των εργαζομένων, και τον περιορισμό του κόστους των ενοικίων για τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις. Παράλληλα, λόγω της υφιστάμενης μεταβλητότητας των δεδομένων και προβλέψεων αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εξέλιξη των επιπτώσεων της πανδημίας, η Διοίκηση έχει συστήσει ειδική ομάδα εργασίας που διενεργεί σχετικές αξιολογήσεις και πλάνα δράσης σε τακτική βάση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ομίλου. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AVE: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης λούνα παρκ

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόσχιση κλάδου, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2525805.