ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
forthnet, nova
Φωτο; Nova.gr

Forthnet: Έκδοση ομολογιακού δανείου 43 εκατ. με κάλυψη από NewCo

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της πρόκειται για αύξηση ομολογιακού δανείου το αρχικό ποσό του οποίου ήταν 16 εκατ. ενώ έλαβε το «πράσινο φως» και από τη Deloitte.

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 43 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η εταιρεία Forthnet το οποίο θα καλυφθεί πλήρως από τον βασικό της μέτοχο, την εταιρεία NewCo United Group Hellas, όπως αναφέρει σε χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. 

Παράλληλα η εταιρεία δημοσιοποίησε και την έκθεση της Deloitte αναφορικά με την ««Αξιολόγηση της τροποποίησης της σύμβασης ομολογιακού δανείου». 

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 02.11.2020 και 17.11.2020, ενημερώνει το επενδυτικό kolv0 για τα ακόλουθα:

Κατόπιν της από 30.10.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η «NewCo United Group Hellas S.A.R.L» (ο «Ομολογιούχος»), η Εταιρεία («Εταιρεία» ή «Εκδότρια») και η Forthnet Media Α.Ε. (καλούμενες συνολικά «τα Μέρη») υπέγραψαν την 13.11.2020 Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου (το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003 (ως ισχύουν), συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) μέχρι ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων ευρώ (€27.000,000,00) και με Τελική Ημερομηνία Λήξης την ημερομηνία που συμπίπτει με την 24η μηνιαία επέτειο (ήτοι διετία) από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος και σύμβασης Κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου (το «Ομολογιακό Δάνειο»).

Το εν λόγω Ομολογιακό Δάνειο αποτελείται από ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ έκαστης και διέπεται από τους ειδικότερους όρους ως στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου. Τις απαιτήσεις από το Ομολογιακό Δάνειο εγγυάταί η εταιρεία «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με διακριτικό τίτλο «Forthnet Media Α.Ε.», θυγατρική της εκδότριας Εταιρείας (ο «Εγγυητής του Ομολογιακού Δανείου») και αρ. ΓΕΜΗ 124012301000, προς εξασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από αυτό.

Έπειτα, με την από 15.01.2021 απόφασή του, το Διοικητικό της Συμβούλιο της Εταιρείας, χορήγησε ομόφωνα την ειδική άδειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99επ. του Ν. 4548/2018 για την αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του Ομολογιακού Δανείου κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) - «Πρόσθετο Ποσό», υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τη Σύμβασης Τροποποίησης (η «Τροποποίηση»), αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000 €). Το Πρόσθετο Ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα καλυφθεί επίσης εξ ολοκλήρου από την εταιρεία με την επωνυμία «NewCo United Group Hellas S.A.R.L.», μέτοχο πλεισψηφίας της Εταιρείας.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χορήγηση άδειας για την τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου, που αποτελεί συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος, ελήφθη με βάση την από 23.12.2020 Έκθεση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα «Αξιολόγηση της τροποποίησης της σύμβασης ομολογιακού δανείου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018» (συνημμένη), σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) kol την παράγραφο 4.Ι.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει».

Η έκθεση της Deloitte για την αύξηση ομολογιακού δανείου της Forthnet
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

United Group: Αυξημένη κερδοφορία για την μητρική της Forthnet

H Forthnet δημιούργησε το 14% των εσόδων του ομίλου. Η είσοδος της United Group στην Κροατία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα αύξησε τη συνολική αγορά που εξυπηρετεί η Εταιρεία περίπου στους 40 εκατομμύρια ανθρώπους.