ΓΔ: 899.16 0.17% Τζίρος: 83.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πλαστικά Θράκης: Έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ. στις 11 Φεβρουαρίου

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων για τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επιτροπής ελέγχου θα αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου της Πλαστικά Θράκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "THRACE PLASTICS CO S.A." (εφεξής η "Εταιρεία"), η οποία ελήφθη την 20η Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 11η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ανακοίνωση εκλογής νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

2.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

3.Εκλογή-ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Φεβρουαρίου 2021 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν. 4548/2018, του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15.01.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16.01.2021) και τα ειδικότερον οριζόμενα στην παρούσα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Στόχος για κέρδη προ φόρων 25 εκατ. ευρώ το 2022

Ο Δημ. Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε: «Ο Όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη α’ και β ́ υλών, ενέργειας και μεταφορικών, επιτυγχάνοντας σημαντική,  επαναλαμβανόμενη κερδοφορία».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλ. Θράκης: Υποχώρησαν στα 10,7 εκατ. τα κέρδη προ φόρων το α' τρίμηνο

Οι μέτριες επιδόσεις του πρώτου τριμήνου όσον αφορά στην κερδοφορία των Πλαστικών Θράκης συνέπεια της μικρότερης συμβολής των προϊόντων προσωπικής προστασίας αιτιολογούν ως ένα βαθμό την πτώση της μετοχής τις τελευταίες ημέρες
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Διπλασιασμός των κερδών προ φόρων για το εννέαμηνο

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4,750 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.