ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πλαστικά Θράκης: Τοποθέτηση δύο νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από 10 μέλη, ενώ η θητεία του είναι 3ετής και θα ολοκληρωθεί στις 19 Μαρτίου του 2024.

Την τοποθέτηση της κας Μυρ. Παπαθάνου και τη κας Σπ. Μαλτέζου στο διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης οι οποίες αντικαθιστούν μέλη του που παραιτήθηκαν. 

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι: «η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 18ης Ιανουαρίου 2021, εξέλεξε:

 • την κα. Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη του Ιωάννη και
 • την κα. Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αποστολάκου του Γεωργίου.

 Η ως άνω αντικατάσταση και δη η εκλογή των συγκεκριμένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόφασης της Εταιρείας για την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική συμμόρφωσή της και προσαρμογή της οργάνωσής της με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης.
 
Πιο συγκεκριμένα, η εκλογή των ως άνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αφενός συνάδει τόσο  με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο όσο και ιδίως με τις προβλέψεις του ως άνω νέου νόμου, ως προς τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των νέων μελών, αφετέρου δε εναρμονίζεται με τις διατάξεις του νέου νόμου περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και κυρίως επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Η εκλογή των ως άνω νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
 
Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα παραιτηθέντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατείχαν και την ιδιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Εταιρεία στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής πρόκειται να θέσει ως θέματα ημερησίας διατάξεως αφενός μεν την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου δε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4706/2020.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 19η Μαρτίου 2024, ως ακολούθως:

 1. Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).      
 2. Χρήστος - Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος). 
 3. Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).
 4. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
 5. Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
 6. Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
 7. Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
 8. Σπυριδούλα Μαλτέζου του Ανδρέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
 9. Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
 10. Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)».
   
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Ισχυρή αύξηση για κέρδη και τζίρο στο α' εξάμηνο

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ενισχύθηκαν 384,1% στα 48,5 εκατ., με τον τζίρο να εμφανίζει άνοδο 50,8% και να φθάνει στα 234,2 εκατ. ευρώ. Αισιοδοξία της διοίκησης για διατήρηση της πολύ καλής πορείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank Equities: Στα 9,4 ευρώ η τιμή στόχος για την Πλαστικά Θράκης

Σύμφωνα με την έκθεση της Eurobank Equities, οι προσπάθειες μετασχηματισμού της Πλαστικά Θράκης και το ισχυρό αποτύπωμα στο εξωτερικό θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα δυνατά οικονομικά στοιχεία του ομίλου το 2021.