ΓΔ: 897.63 0.36% Τζίρος: 49.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: CNL Capital

Σε σώμα συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου της CNL Capital

H θητεία της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2022.

Σε σώμα συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου της CNL Capital σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπ’όψιν του τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι:

  • Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Μάρκος Δράκος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λήγουσα την 15.11.2022, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά την εκλογή αυτή, η Επιτροπή Ελέγχου όρισε κατά την ως άνω ημερομηνία ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Αλέξανδρο Μπένο, συγκροτούμενη σε σώμα ως εξής:

  • Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  • Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  • Μάρκος Δράκος του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CNL Capital: Κάλυψη ομολογιακού δανείου 2 εκ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της CNL CAPITAL, μέσα από την υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής , σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας και το καταστατικό της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CNL Capital: Από 31 Μαΐου η καταβολή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2021, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CNL Capital: Επιστροφή στην κερδοφορία με συνολικά έσοδα €878.298 ευρώ

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL CAPITAL, προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή, για τη χρήση 2021, συνολικού καθαρού μερίσματος €0,30 ανά μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε έκδοση ομολογιακού δανείου έως 450.000 ευρώ προχώρησε η CNL Capital

Το προϊόν του μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου, θα χρησιμοποιηθεί για την συνέχιση της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CNL: «Έκλεισε» η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο Qualco

Μετά τη λήψη των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CNL, η οποία καλύφθηκε εξολοκλήρου από την QUALCO, με την τελευταία να αποκτά σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία.