ΓΔ: 900.65 -0.31% Τζίρος: 58.44 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: CNL Capital

Σε σώμα συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου της CNL Capital

H θητεία της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2022.

Σε σώμα συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου της CNL Capital σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπ’όψιν του τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι:

  • Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  • Μάρκος Δράκος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λήγουσα την 15.11.2022, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά την εκλογή αυτή, η Επιτροπή Ελέγχου όρισε κατά την ως άνω ημερομηνία ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Αλέξανδρο Μπένο, συγκροτούμενη σε σώμα ως εξής:

  • Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  • Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  • Μάρκος Δράκος του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας της CNL ΑΕΔΟΕΕ με τον Όμιλο Qualco

Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι να συμβάλλει στην αύξηση των διαθεσίμων κεφαλαίων της CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ για την υλοποίηση των επενδυτικών σκοπών της, στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών κα.