ΓΔ: 888.31 1.09% Τζίρος: 22.61 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:33:38 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Mείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,54 εκατ.

Η μείωση θα γίνει δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 28.438.268 μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι τρία λεπτά (0,23) ευρώ ανά μετοχή.

Στην έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6,54 εκατ. ευρώ, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, καθώς και στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου προχώρησε, μεταξύ άλλων, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

Ειδικότερα, η ΓΣ, στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 68,24% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφασίστηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (6.540.801,64) ευρώ, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Η μείωση θα γίνει δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ (28.438.268) μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι τρία λεπτά (0,23) ευρώ ανά μετοχή. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (1.990.678,76€) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (28.438.268) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) . 

2, Εγκρίθηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ του Γεωργίου και της Ελπινίκης,
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ του Στυλιανού, και της Αγγελικής 
 • ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ του Ευγένιου και της Χρύσας
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ του Γεωργίου και της Ασπασίας, 
 • ΠΛΑΤΩΝ ΝΙΑΔΗΣ του Δημητρίου και της Αναστασίας – Πηνελόπης 

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Μάριο Μενεξιάδη του Ευγένιου, Παναγιώτη Ευθυμιάδη του Γεωργίου και Πλάτωνα Νιάδη του Δημητρίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • ΠΛΑΤΩΝ ΝΙΑΔΗΣ του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 • ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ του Ευγενίου και της Χρύσας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Ο κ. Μάριος Μενεξιάδης εξελέγη ως πρόεδρος της Επιτροπής.

3. Αποφασίστηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

4. Εγκρίθηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
 
5. Εγκρίθηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η πολιτική καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Παρασχέθηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

 1. Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 2. Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, Εκτελεστικό Μέλος
 3. Μάριος Μενεξιάδης του Ευγένιου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 4. Παναγιώτης Ευθυμιάδης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Πλάτων Νιάδης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Οι ως άνω εκλέγονται για πλήρη τριετή θητεία, αρχόμενη την 28/04/2021 και λήγουσα το αργότερο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 είναι τα εξής:

 1. Μάριος Μενεξιάδης του Ευγενίου, Πρόεδρος.
 2. Παναγιώτης Ευθυμιάδης του Γεωργίου, Μέλος. 
 3. Πλάτων Νιάδης του Δημητρίου, Μέλος.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Agrotikos_Oikos_Spyrou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Άνοδος σε πωλήσεις και κέρδη εννεαμήνου

Οι πωλήσεις της εταιρείας για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 10.802.110 ευρώ έναντι 10.399.785 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο για το 2020, ενώ για το γ' τρίμηνο του 2021 σε 2.367.848 έναντι 2.096.150 για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Agrotikos_Oikos_Spyrou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προχωράει στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 εκατ. ο Οίκος Σπύρου

Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου, το ομολογιακό δάνειο που θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση άλλων υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.