ΓΔ: 874.3 0.14% Τζίρος: 43.31 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:54:34 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Entersoft: Ξεκινά η διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ από τις 22 Ιουνίου

Παράλληλα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό της συμβούλιο καθώς και η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου, ενώ ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η 16η Ιουνίου.

Τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020 δημοσιοποίησε η εταιρεία Entersoft με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. Παράλληλα η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τη σύνθεση τόσο του διοικητικού της συμβουλίου όσο και τις Επιτροπής Ελέγχου.

Αναφορικά με το θέμα του μερίσματος αναφέρει ότι: «Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Ιουνίου 2021 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2020 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.800.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,06 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό). 

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,003 € ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,057 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ATHEXCSD) την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." ως ακολούθως: 

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.".

Τα μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942». 

Το διοικητικό συμβούλιο

Σε έτερη ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι «Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχτηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της Εταιρείας της 3ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 4/6/2021 απόφαση του, ως ακολούθως:

1. Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
3. Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
4. Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου, Εκτελεστικό Μέλος
5. Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος
6. Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος
7. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι από την 3η Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε (5) χρόνια από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 3η Ιουνίου 2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής  περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026)».

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχυμένα κατά 59% τα κέρδη προ φόρων στο α' εξάμηνο για Entersoft

Παρά την εκταμίευση ποσών για την εξαγορά της Wedia και την αναδιοργάνωση της Optimum, η ρευστότητα της Entersoft διαμορφώθηκαν στα 7,92 εκατ. ευρώ. Αυξημένα κατά 57% τα έσοδα σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2020.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Entersoft: Ανάπτυξη εσόδων και μεγάλη αύξηση κερδοφορίας για το 2020

Για τη χρήση του 2020 τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 16,57 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7,5% περίπου ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν για άλλη μια χρονιά μεγάλη αύξηση κατά 47,7%. Πρόταση για μέρισμα 0,06 ευρώ.