ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
plastika kritis
Φώτο: Το εργοστάσιο της Πλαστικά Κρήτης

Πλαστικά Κρήτης: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση για διάθεση κερδών

Θα εξετασθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου προκειμένου να αποφασισθούν, μεταξύ άλλων, η διάθεση κερδών και επιστροφή κεφαλαίου ανακοίνωσε η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης. 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Τακτική Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης την 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.
 2. Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2020.
 3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
 4. Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2020.
 5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 7. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.
 8. Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.
 9. Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη
 10. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020
 11. Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου
 12. Τροποποίηση  των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού
 13. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.  
 14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις»
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ