ΓΔ: 867.71 -0.42% Τζίρος: 153.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Moτοδυναμική

Μοτοδυναμική: Στις 29 Ιουνίου η αποκοπή μερίσματος 0,02 ευρώ

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων  ("Σ.Α.Τ.") την 30.06.2021 (ημερομηνία  προσδιορισμού δικαιούχων‐record date).

Στη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) προχωράει η Μοτοδυναμική. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 29η Ιουνίου και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει στις 5 Ιουλίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία:

«Στην  Ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  της Εταιρίας  που  έλαβε  χώρα  από  απόσταση  σε  πραγματικό  χρόνο  μέσω τηλεδιάσκεψης,  με χρήση  ηλεκτρονικών  μέσων  και  χωρίς  τη φυσική  παρουσία  των  μετόχων  την 24η Ιουνίου 2021, αποφασίστηκε,  μεταξύ άλλων,  η  διανομή  ποσού ευρώ 56.201,16 από  τα κέρδη  της χρήσης 2019 και ποσού ευρώ 528.798,84 από τα κέρδη της χρήσης 2020, και άρα συνολικού ποσού ευρώ 585.000,00 ως μέρισμα (μικτό ποσό), ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,02 ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας που ανέρχονται σε 57.368  δεν λαμβάνουν μέρισμα, το  τελικό  ποσό  του μερίσματος  που  θα  καταβληθεί  ανά μετοχή (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,02) προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ 0,02004 ανά μετοχή (δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 57.368 ίδιες μετοχές συνολικού ύψους ευρώ 1.147,36, τις οποίες (ίδιες μετοχές) θα κατέχει η Εταιρία κατά την 29.06.2021, ήτοι κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος). Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος εκ ποσοστού  5%  και  συνεπώς  το καθαρό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 0,019038 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων  ("Σ.Α.Τ.") την 30.06.2021 (ημερομηνία  προσδιορισμού δικαιούχων‐record date). Ημερομηνία αποκοπής  του μερίσματος είναι η 29.06.2021 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει την 05.07.2021, από την πληρώτρια Τράπεζα "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ("ALPHA BANK") ως ακολούθως:

  • Mέσω  των  συμμετεχόντων  των  δικαιούχων  στο  Σ.Α.Τ. (Τράπεζες  και Χρηματιστηριακές  Εταιρίες) σύμφωνα με τα  ισχύοντα  στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  • Ειδικά  στις  περιπτώσεις  πληρωμής  μερίσματος  σε  κληρονόμους  θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ.,  υπό  το  χειρισμό  της  ATHEXCSD,  η  διαδικασία  πληρωμής  του  μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK.

Μετά την 31.12.2022, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της έδρας  της Εταιρίας στο Μαρούσι, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ