ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Από 2 Αυγούστου αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Ideal

Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από το ΔΣ της Επ. Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές του ομίλου που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα τεθούν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Αρχίζει στις 2 Αυγούστου η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών του ομίλου Ideal που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που έδωσε στη δημοσιότητα. Η εταιρεία ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Υπενθυμίζουμε πως μέσω της ΑΜΚ θα υλοποιηθεί το πλάνο διεύρυνσης του ομίλου αλλά και το σχέδιο ενσωμάτωσης των εταιρειών Astir Vitogiannis και Three Cents στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση ο όμιλος:

"Η εταιρεία "Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών" (η "IDEAL ή η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι από την 28.7.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 27.7.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν , αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 23.176.792 νεών κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προήλθαν από αύξηση μετοχικού, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος (η "Αύξηση") και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών με τις επωνυμίες "ESM Effervescent Sodas Management Limited" (εφεξής "ESM") και "S.I.C.C. Holding Limited" (εφεξής "SICC"), σύμφωνα με την από 17.6.2021 απόφαση της μετ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας.

 Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της IDEAL, που προέκυψαν από την Αύξηση έχει ως εξής:

Ημερομηνία

Γεγονός

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έγκριση της εισαγωγής και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και της Εταιρείας

Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της IDEAL στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.*

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα μεταβληθεί, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Στο 35,11% το ποσοστό του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου ασκεί πλέον εμμέσως τον έλεγχο επί 11.050.438 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αντιστοιχούντων στο 35,11% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος Ideal: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την Terniale Limited

Η Terniale Limited ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 09.08.2021, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.