ΓΔ: 1280.11 0.39% Τζίρος: 65.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στο 25,29% το μερίδιο του Σ. Κόκκαλη στην Intracom μετά την αύξηση κεφαλαίου

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Intracom έχει στην κατοχή του 21.146.780 δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων 3.000.000, δηλ. 3,588%, άμεσα και 18.146.780, δηλ. 21,707%, έμμεσα.

Την αύξηση του συνολικού μεριδίου του κ. Σωκράτη Κόκκαλη, στην Intracom μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε, γνωστοποιεί η εισηγμένη εταιρεία, με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. 

Σε αυτήν τονίζει ότι το συνολικό ποσοστό ου κ. Κόκκαλη, ο οποίος είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Intracom, διαμορφώνεται πλέον στο επίπεδο του 25,29%. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Η «Intracom Holdings» σε συνέχεια της από 03.06.2022 γνωστοποίησης τoυ κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχου της INTRACOM HOLDINGS, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτού επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 2α Ιουνίου 2022 των 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των €7.600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με την απόφαση της από 18.04.2022 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας :

  • το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται σε 3,588% (δηλ. 3.000.000 άμεσα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 83.600.000)
  • το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών INTRACOM HOLDINGS διαμορφώνεται σε 21,707% (δηλ. 18.146.780 έμμεσα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 83.600.000), έναντι προηγούμενου ποσοστού 23,877% (δηλ. 18.146.780 έμμεσα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 76.000.000), μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών :
  • «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη
  • «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED», εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από την «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”)

Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη ανέρχεται σε 25,295% (δηλ. 21.146.780 δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων 3.000.000, δηλ. 3,588%, άμεσα και 18.146.780, δηλ. 21,707%, έμμεσα, μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED»».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom: Παραίτηση Κωνσταντίνου Κόκκαλη από την Επιτροπή Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια της ως άνω παραίτησης, θα προβεί στη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom: Στο 28,829% αυξήθηκε η συμμετοχή του Σωκράτη Κόκκαλη

Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED» ελέγχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”) μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intracom Properties: Με 87,729% στην Κλουκίνας - Λάππας μετά τη ΔΠ

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που υπολείπονται του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.